Szymon Perlicki
Szyfrowanie wiadomości z użyciem własności hipersfery
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu
Opiekun naukowy: Aurelia Cegłowska
Cel 9 INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA Symetryczny algorytm szyfrowania dowolnych informacji z użyciem własności hipersfery i przestrzeni wielowymiarowych. Opiera się on na możliwości przedstawienia każdej informacji jako punktu w przestrzeni n-wymiarowej. Opisany algorytm zostawia całkowitą...
Nagroda
I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł
REGENERON ISEF
Nagroda od Wrocławskiego Parku Technologicznego
Zobacz więcej
Daniel Czech
Mateusz Niedobecki
ISP - Inteligentny System Przewietrzania
Szkoła: Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
Opiekun naukowy: Piotr Tokarz, Tomasz Czech
Cel 7 CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA ISP to innowacyjne urządzenie zapewniające odzysk energii cieplnej i oczyszczanie powietrza. Monitoruje ono w sposób ciągły jakość powietrza i automatycznie dostosowuje tryb pracy. Celem projektu jest wymiana dopuszczonych zanieczyszczeń z przefiltrowanym powietrzem ...
Nagroda
II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł
Zobacz więcej
Olga Ścieszka
Preferencje Varroa destructor w porażaniu czerwiu wychowywanego na młodych i starych plastrach pszczelich
Szkoła: XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Opiekun naukowy: Kamil Kwiecień, Anna Gajda
Cel 15 ŻYCIE NA LĄDZIE Celem pracy było usprawnienie metody diagnostycznej choroby pszczół wywoływanej roztoczem Varroa destructor. Badania przeprowadzono w procedurze korelacyjnej opartej na badaniu komórek z czerwiem pszczelim z wyselekcjonowanych rodzin. We wstępnej części badań wykazano, że kon...
Nagroda
III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Filip Buława
Piotr Domanowski
Marcin Hnat
CPS M [Custom Printed Submarine Modular]
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
Opiekun naukowy: Michał Kwiatkowski
Cel 14 ŻYCIE POD WODĄ Projekt CPS M jest tanim, niewielkim oraz poręcznym przedmiotem do badań zbiorników wodnych. Jego formą jest bezzałogowa łódź podwodna, inaczej dron. Dzięki możliwości dowolnego dopasowania kluczowych części wyposażenia poprzez dodawanie tzw. modułów, takich jak m.in. pH metr,...
Nagroda
REGENERON ISEF
Nagroda specjalna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Zobacz więcej
Jakub Nowak
Przemysław Kocioruba
Szymon Łuczak
LiberiOs
Szkoła: Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Gimnazjum i Liceum Akademickie
Opiekun naukowy: Bożena Kmiecik, Paweł Tołodziecki
Cel 10 MNIEJ NIERÓWNOŚCI Celem naszego projektu jest zbudowanie prostego, taniego i niezawodnego egzoszkieletu niewykorzystującego elementów elektronicznych. Założyliśmy, że nasza konstrukcja nie będzie w żaden sposób potrzebowała zasilania, dzięki czemu poruszający się w niej człowiek będzie bardz...
Nagroda
Nagroda specjalna kancelarii patentowej Patpol
Zobacz więcej
Hanna Żurek
Celuloza bakteryjna jako baza do tworzenia biomateriałów
Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Opiekun naukowy: dr Wojciech Przybylski
Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA Celem mojego projektu jest uzyskanie nowoczesnych biomateriałów. Planuję użyć celulozy bakteryjnej jako bazy do utworzenia substancji. Celuloza bakteryjna wytwarzana jest przez bakterie Glukonacotobacter xylinus, uzyskiwałam ją w procesie naturalnej fermentacji oc...
Nagroda
Nagroda specjalna Ambasady Izraela - staż naukowy
Zobacz więcej
Kalina Wiśniewska
Julia Kosińska
Mateusz Malikowski
Crush (the) Leavings - Ecological Antipollution Reactor “CLEAR”
Szkoła: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Opiekun naukowy: dr hab. Marek Wiśniewski
Cel 12 ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA Celem naszych badan jest zaradzenie problemowi wzrastającej zawartości leków w środowisku. Skonstruowaliśmy urządzenie bazujące na metodzie fotokatalicznego rozkładu substancji organicznych. Potwierdziliśmy biotoksyczność mikrostężeń ibuprofenu badając i...
Nagroda
Nagroda specjalna od Polpharma
Zobacz więcej
Władysław Sowul
Piotr Fil
Samolot Dwustronny
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
Opiekun naukowy: dr inż. Michał Krupiński, Stefan Rucki
Cel 9 INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA Jednym z największych problemów lotnictwa, jest wąski zakres dopuszczalnych położeń środka masy w samolotach. Jego przekroczenie, spowodowane niewłaściwym załadunkiem, wielokrotnie powodowało katastrofy. Praca przedstawia propozycję rozwiązania tego pro...
Nagroda
Nagroda Innowator jutra
Zobacz więcej
Adam Bajorek
Water Recovery System
Szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Opiekun naukowy: Katarzyna Uchańska-Łukasik
Cel 6 CZYSTA WODA Głównym założeniem projektu jest zminimalizowanie zużycia wody pitnej i powtórne wykorzystanie wody „Odpadowej” generowanej w gospodarstwach domowych. Woda pochodząca z kąpieli i prysznica będzie magazynowana w zbiorniku i powtórnie wykorzystywana do spłukiwania nieczystości w toa...
Nagroda
Nagroda za Innowację społeczną
Zobacz więcej
Kacper Pająk
Hydrotermalna synteza nanocząstek siarczku miedzi(II), badanie ich właściwości fizyko-chemicznych i cytotoksyczności in vitro
Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
Opiekun naukowy: Piotr Lewandowski, Monika Gałkiewicz
Cel 9 INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA Nanocząstki siarczku miedzi(II) są tańszą alternatywą dla nanocząstek srebra i złota. Celem pracy było otrzymanie nanocząstek CuS i zbadanie ich właściwości. W pracy otrzymano metodą hydrotermalną nanocząstki CuS, które oczyszczono i analizowano. Widmo ...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Wiktor Kuś
Dorian Żarna
Cyfrowo-biologiczny detektor komórek nowotworowych
Szkoła: IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
Opiekun naukowy: Jakub Błaszak
Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA Projekt obejmuje stworzenie cyfrowo-biologicznego wskaźnika występowania komórek nowotworowych w płucach lub żołądku osoby wstępnie zdiagnozowanej jako osoba chora. W naszym modelu funkcję wskaźnika biologicznego będą pełniły pszczoły. Najzwyklejsza pszczoła miodn...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Kacper Waluk
Jakub Pietrzak
Weryfikacja planu leczenia pacjenta onkologicznego z użyciem fantomu antropomorficznego
Szkoła: XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie
Opiekun naukowy: Beata Brzozowska-Wardecka
Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA Leczenie nowotworów przy pomocy promieniowania jonizującego to metoda związana ze skutkami ubocznymi. Precyzyjne dostarczenie dawki terapeutycznej umożliwia ich znaczne ograniczenie, tym samym plany leczenia są weryfikowane poprzez pomiary dozymetryczne wykonywane...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Robert Kaptur
Tiolakton homocysteiny jako czynnik rozwoju chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego
Szkoła: Akademeia High School w Warszawie
Opiekun naukowy: dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk
Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA Hiperhomocysteinemia (HHcy) tj. podwyższony poziom homocysteiny (Hcy) i jej metabolitów we krwi oraz rozregulowanie procesu autofagii są czynnikami ryzyka rozwoju choroby Alzheimera (AD) Cel: Celem naszych badań było porównanie efektów HTL i Hcy na autofagię w mys...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Zygmunt Skowronek
Stanisław Skowronek
Franciszek Mikołajczyk
Budowa i zastosowanie specjalistycznych dronów do monitorowania ruchu drogowego
Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Zespół Szkół Łączności
Opiekun naukowy: Jakub Niewiedział
Cel 11 ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI Jak powszechnie wiadomo, kierowcy codziennie borykają się ze sporą ilością problemów, takich jak choćby znalezienie miejsca do parkowania w zatłoczonym centrum miasta. Doszliśmy do wniosku, że zastosowanie dronów, udostępniających kierowcom obraz „z lotu pt...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej