Program Grantowy 2024

Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 20 lat do udziału w programie grantowym dedykowanym rozwijaniu ich pasji badawczych oraz naukowych. Program ma na celu poszerzanie wiedzy uczestników z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków na projekty związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki wsparciu Fundacji Empiria i Wiedza, program oferuje budżet w wysokości 21 000 zł. Program startuje 02 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia do części grantowej są przyjmowane od 2 kwietnia do 31 października 2024 roku. Dofinansowanie otrzymają projekty, których autorzy uzyskają certyfikat ukończenia części mentoringowej. Granty są przyznawane w odstępach miesięcznych, a maksymalny budżet miesięczny na granty wynosi 3000,00 zł. 

Projekty zgłoszone do dofinansowania biorą udział w comiesięcznych eliminacjach aż do momentu otrzymania grantu, zakończenia programu lub rezygnacji uczestnika. Uczestnicy mają możliwość aplikowania o grant w wysokości 500,00 zł lub 1000,00 zł, aby zrealizować swoje badania, projekty naukowe lub wynalazki. 

 

Przebieg programu

Proces rekrutacji do programu grantowego przebiega w następujący sposób: 

Aplikacje: Aplikacje do programu są przyjmowane w okresie od 2 kwietnia do 31 października 2024 roku. Warunkiem koniecznym dla przyjęcia aplikacji jest uzyskanie certyfikatu z zakończonej części mentoringowej programu. 

Eliminacje: Projekty zgłoszone do dofinansowania biorą udział w comiesięcznych eliminacjach, które będą trwały aż do momentu otrzymania grantu, zakończenia programu lub rezygnacji uczestnika. 

Publikacja wyników: Wyniki oceny aplikacji będą publikowane na stronie internetowej www.explory.pl, najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu eliminacji w danym miesiącu. 

Przyznanie grantu: Po przyznaniu grantu, uczestnik oraz Fundacja Zaawansowanych Technologii podpisują umowę grantową. 

Wypłata środków: Środki grantowe są wypłacane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. 

Sprawozdanie z realizacji projektu: Uczestnik ma 90 dni od dnia podpisania umowy na złożenie sprawozdania z realizacji umowy, prezentującego postępy i wyniki projektu. 

Dodatkowo każda osoba aplikująca do programu lub planująca aplikację, może wziąć udział w comiesięcznych sesjach Q&A z Alumnami Explory. 

Dzięki tak zorganizowanemu procesowi rekrutacji i realizacji projektów, młodzi badacze mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i zdobywania doświadczenia w realizacji projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji w filmie na dole strony.

 

Dokumenty

Regulamin Programu Grantowego 

Przed przystąpieniem do zgłoszenia projektu, zapoznaj się z regulaminem programu grantowego, aby zapewnić zgodność z wymaganiami i kryteriami oceny. 

Przeczytaj regulamin 

Webinaria - Zdobądź Niezbędną Wiedzę 

Przed przystąpieniem do quizu wiedzy z części mentoringowej, zachęcamy do uczestnictwa w naszych webinariach, które dostarczą Ci niezbędnej wiedzy i umiejętności. 

Przejdź do webinariów

QUIZ Wiedzy z Części Mentoringowej 

Aby uzyskać niezbędny certyfikat, zakończ quiz wiedzy z części mentoringowej. Jest to warunek konieczny do przystąpienia do procesu zgłaszania projektu. 

Rozpocznij test wiedzy 

Formularz Zgłoszeniowy 

Po pomyślnym ukończeniu quizu wiedzy, przejdź do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj, że zgodnie z zasadami programu, quiz wiedzy musi być zaliczony przed przystąpieniem do wypełnienia formularza. 

Rozpocznij zgłoszenie projektu 

Comiesięczne Q&A z Alumnami Explory 

Dołącz do naszych comiesięcznych spotkań Q&A z alumnami, gdzie zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu badań naukowych, zarządzania projektami, promocji i prezentacji projektów. Możesz także przesyłać swoje pomysły na kolejne sesje Q&A. Połącz się, zdobądź wiedzę, zadaj pytania. 

Przejrzyj kalendarz spotkań Q&A 

Sprawozdanie z Realizacji Umowy Grantowej 

Po przyznaniu grantu, masz obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji umowy. Zapewnij kompletność informacji o postępach i wynikach projektu. 

Zgłoś sprawozdanie 

 

Kontakt

W sprawach grantów:

Paulina Karpińska: p.karpinska@fzt.org.pl

W sprawach mentoringu

Anna Skierska: a.skierska@fzt.org.pl

Dołącz do kanału na Discordzie:

DISCORD

 

Partnerem Programu Grantowo - Mentoringowego 2024 jest Fundacja Empiria i Wiedza. 

 

Logo Empiria i Wiedza