Tiolakton homocysteiny jako czynnik rozwoju chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego

Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

Hiperhomocysteinemia (HHcy) tj. podwyższony poziom homocysteiny (Hcy) i jej metabolitów we krwi oraz rozregulowanie procesu autofagii są czynnikami ryzyka rozwoju choroby Alzheimera (AD) Cel: Celem naszych badań było porównanie efektów HTL i Hcy na autofagię w mysich komórkach neuroblastomy. Metody: Mysie komórki neuroblastomy Neuro-2a/APPswe były inkubowane z HTL lub Hcy w stężeniach 0.1mM i 1mM przez 24 godziny. Nietraktowane komórki stanowiły warunek kontrolny. Poziomy białek związanych z procesem autofagii i regulującym go szlakiem kinazy mTOR były analizowane metodą Western blot. Wnioski: Dysregulacja autofagii przez HTL i Hcy wyjaśnia mechanizm prowadzący do neurodegeneracji związanej z HHcy.

Nagrody

    REGENERON ISEF