Nabór do Programu grantowego 2020

Zakończyła się II tura naboru wniosków do Programu Grantowego dla Młodych Naukowców!

Lista projektów zakwalifikowanych do programu w II turze:

1. Paulina Zegarska, Mateusz Kołek "Działanie przeciwnowotworowe i aktywność apoptotyczna płynu celomatycznego z dżdżownicy Eisenia foetida, kwasu L-a"

Wysokość grantu - 700zł

2. Bartłomiej Koszek "Impulsowa elektroliza na żądanie jako sposób zwiększenia popularności samochodów napędzanych wodorem"

Wysokość grantu - 700zł

3. Tomasz Tumiel, Dawid Sidorowicz "Stolife - moduł ratujący życie"

Wysokość grantu - 700zł

4. Piotr Domanowski, Filip Buława "CPS - [Custom Printed Submarine]"

Wysokość grantu - 700zł

5. Mikołaj Koło "Dron z AED"

Wysokość grantu - 700zł

6. Damian Wróblewski, Rafał Parfieniuk "School Support"

Wysokość grantu - 700zł

7. Jakub Zmyslony, Bartek Jarczak "Wieloformatowa obrabiarka 4 osiowa"

Wysokość grantu - 700zł

8. Mikołaj Klukowski "Jak i czy długość fali światła widzialnego, wpływa na  prędkość wzrostu bakterii nie autotroficznych chodowanych w środowisku wodnym"

Wysokośc grantu - 295zł

9. Wiktor Górecki "Solarna stacja pogodowa"

Wysokość grantu - 446,33zł

Dodatkowo, do finansowania zostały zakwalifikowane dodatkowo następujące projekty zgłoszone w I naborze:

1. Mateusz Malikowski, Julia Kosińska, Nataniel Żochowski "Nowoczesny system zarządzania odpadami"

Wysokość grantu - 700zł

2. Filip Szafraniak "Automatyczna ucinarka Plazmowa"

Wysokość grantu - 700zł

3.Ludwik Skowronek, Zygmunt Skowronek "Wykorzystanie drona wyścigowego oraz sztucznej inteligencji do wskazania miejsca parkingowego"

Wysokość grantu - 700zł

Lista projektów zakwalifikowanych do programu w I turze:

1. Martyna Koronowicz "Medycyna molekularna w edukacji spersonalizowanej - szkolny test na genotyp chronotypu "porannego ptaszka" i "nocnej sowy".

Wysokość grantu - 700zł

2. Barbara Buchalska "Zastosowanie lipopolisacharydy do wywołania apoptozy w komórkach raka wątrobokomórkowego (carcinoma hepatocellulare)"

Wysokość grantu 517.95zł

3. Michał Boruch "Informacja warta ceny"

Wysokość grantu 700zł

4. Dariusz Wróblewski, Jakub Wróblewski "System Kontroli Wektora Ciągu - w przystosowaniu do modelarskich rakiet klasy G i H"

Wysokość grantu 700zł

5. Marcin Makowski, Zbigniew Zakrzewski "SmartNozzle - poprawa wyajności napędów odrzutowych dla pojazdów rakietowych wielokrotnego użytku"

Wysokość grantu 619,49zł

6. Wiktor Kuś, Dorian Żarna "Cyfrowo-biologiczny wskaźnik komórek nowotworowych"

Wysokość grantu 700zł

7. Przemysław Kinasz, Grzegorz Mazur "ColorCheck+" - tani czytnik kolorów i odległości dla osób niewidomych"

Wysokość grantu 700zł

8. Jakub Głazowski "Własności optyczne filamentów Transparentnych i ich wykorzystanie w optyce"

Wysokość grantu 700zł

9. Daniel Czech, Mateusz Niedobecki "ISP - Inteligentny System Przewietrzenia"

Wysokość grantu 700zł

10. Mike Ryan "BST Med (Bionic Medical Thread for Medical Applications)"

Wysokość grantu 700zł

11. Kacper Pająk "Hydrotermalna synteza nanocząstek siarczku miedzi(II), badanie ich własności fizyko-chemicznych i cytotoksyczności in vitro"

Wysokość grantu 600zł

12. Natalia Gackowska "Analiza bioinformatyczna genu TMAO u ryb głębinowych (obiekt jeszcze niezweryfikowany) żyjących na różnych głębokościach"

Wysokość grantu 400zł

 

Celem programu jest dofinansowanie kosztów przygotowania projektów badawczych przez młodzież szkolną. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 700 zł.

Projekty oceniło konsorcjum w składzie:

Anna Borkowska – dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Agnieszka Pałys – dyrektor ds. prawnych i organizacyjnych Wrocławskiego Parku Technologicznego

Joanna Gogolińska – dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii

 

REGULAMIN PROGRAMU

WZÓR SPRAWOZDANIA

Zadanie jest współfinansowane ze środków
Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów
wybitnie uzdolnionych 2020