Natalia Szczepańska
Podświadoma rehabilitacja płaskostopia z 'LogicSock' i 'YogaSock
Szkoła: XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
Opiekun naukowy: Leszek Szczepański
Natalia jest laureatką Specjalnej Edycji Konkursu Naukowego E(x)plory, która odbyła się w 2015 roku. Podświadoma rehabilitacja płaskostopia z 'LogicSock' i 'YogaSock'XXXIII LO im Mikołaja Kopernika w WarszawieOpiekun naukowy: Leszek SzczepańskiCzy haluksy, szybko męczące się stopy, płaskostopie... s...
Nagroda
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Wojciech Różowski
Modularny system operacyjny
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Opiekun naukowy: mgr Michaił Mokkas
Projekt dotyczy stworzenia od podstaw systemu operacyjnego, w oparciu o badania dotyczące architektury mikrojądra. W wyniku prac powstał nowy system operacyjny, który ze względu na swoją modularną budowę „nie zawiesza się”, a jego sposób implementacji ułatwia przenoszenie na różne architektury sprzę...
Nagroda
I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł
ISEF w USA
Infomatrix w Rumunii
Zobacz więcej
Jan Przybyłowicz
Wpływ heptahydratu siarczanu magnezu na produkcję egzopolisacharydów przez bakterie kwasu mlekowego
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Zaremba
Siarczan magnezu jest solą biorącą czynny udział w metabolizmie bakterii. Ustaliłem, że w roztworze kefiru o stężeniu heptahydratu siarczanu magnezu równym 0.2 g dm-3 produkcja egzopolisacharydów przez bakterie kwasu mlekowego wzrasta aż o 58.4%. W przemyśle egzopolisacharydy pełnią rolę zagęszczacz...
Nagroda
II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł
Zobacz więcej
Joanna Jurek
Origami BioBandage - multipotencjalny bioimplant
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Opiekun naukowy: prof. Zygmunt Pojda, dr Maciej Cytowski
Cel projektu to wytworzenie implantu składającego się z polimerowej nanomaty pokrytej komórkami macierzystymi. Do opisu interakcji pomiędzy komórkami, a matą oraz między całym bioimplantem, a tkankami pacjenta kluczowe było wykorzystanie narzędzi matematycznych. W oparciu o symulację komputerową pot...
Nagroda
III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
Zobacz więcej
Dominika Bakalarz
Origami BioBandage - multipotencjalny bioimplant
Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
Opiekun naukowy: dr Maciej Cytowski
Cel projektu to wytworzenie implantu składającego się z polimerowej nanomaty pokrytej komórkami macierzystymi. Do opisu interakcji pomiędzy komórkami, a matą oraz między całym bioimplantem, a tkankami pacjenta kluczowe było wykorzystanie narzędzi matematycznych. W oparciu o symulację komputerową pot...
Nagroda
III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
Zobacz więcej
Marek Ławniczak
KR Robosaper
Szkoła: Gimnazjum nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie
Opiekun naukowy: mgr Beata Grining
„KR Robosaper” to projekt, który ma na celu w łatwy i bezpieczny sposób odnajdywać materiały wybuchowe. Pojazd ten możemy wykorzystać do badania obiektów położonych pod ziemią. Główne miejsca docelowe, w których nasz robot znajdzie zastosowanie to przede wszystkim tereny powojenne. Po ostatnim etapi...
Zobacz więcej
Maciej Skitek
KR Robosaper
Szkoła: Gimnazjum nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie
Opiekun naukowy: mgr Beata Grining
„KR Robosaper” to projekt, który ma na celu w łatwy i bezpieczny sposób odnajdywać materiały wybuchowe. Pojazd ten możemy wykorzystać do badania obiektów położonych pod ziemią. Główne miejsca docelowe, w których nasz robot znajdzie zastosowanie to przede wszystkim tereny powojenne. Po ostatnim etapi...
Zobacz więcej
Artur Jamro
System chroniący kierowcę samochodu przed zaśnięciem 'Total Car Rescue'
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Opiekun naukowy: mgr inż. Sebastian Jermakowicz
System 'Total Car Rescue' ma na celu kompleksową ochronę kierowcy pojazdu drogowego przed zaśnięciem. By uzyskać ten efekt opracowaliśmy szczegółowo algorytm analizujący w czasie rzeczywistym dziesięć fizycznych parametrów otoczenia, takich jak natężenie oświetlenia, czas od ostatniej zmiany prędkoś...
Zobacz więcej
Arkadiusz Szczepanek
System chroniący kierowcę samochodu przed zaśnięciem 'Total Car Rescue'
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Opiekun naukowy: Opiekun naukowy: mgr inż. Sebastian Jermakowicz
System 'Total Car Rescue' ma na celu kompleksową ochronę kierowcy pojazdu drogowego przed zaśnięciem. By uzyskać ten efekt opracowaliśmy szczegółowo algorytm analizujący w czasie rzeczywistym dziesięć fizycznych parametrów otoczenia, takich jak natężenie oświetlenia, czas od ostatniej zmiany prędkoś...
Zobacz więcej
Wojciech Żdżarski
System chroniący kierowcę samochodu przed zaśnięciem 'Total Car Rescue'
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Opiekun naukowy: Opiekun naukowy: mgr inż. Sebastian Jermakowicz
System 'Total Car Rescue' ma na celu kompleksową ochronę kierowcy pojazdu drogowego przed zaśnięciem. By uzyskać ten efekt opracowaliśmy szczegółowo algorytm analizujący w czasie rzeczywistym dziesięć fizycznych parametrów otoczenia, takich jak natężenie oświetlenia, czas od ostatniej zmiany prędkoś...
Zobacz więcej
Michał Ratajczak
Kandelka - nowa jakość światła czyli projekt własnej lampy LED
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Opiekun naukowy: mgr Grażyna Linder, mgr Jarosław Linder
Projekt Kandelka to projekt stworzenia nowoczesnej i uniwersalnej lampy LED, która sprosta wymaganiom współczesnych oraz przyszłych odbiorców. Pozwoli zwiększyć wydajność czasu pracy i relaksu poprzez zastosowanie w praktyce autorskich wyników badań nad wpływem światła na pracę oraz zachowania ludzi...
Nagroda
Program mentorski PwC
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Joachim Jakubas
Device Guard – inteligentny strażnik wrażliwych urządzeń elektronicznych
Szkoła: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
Opiekun naukowy: mgr inż. Grzegorz Wójcikowski
Celem projektu jest zagwarantowanie dodatkowej ochrony wrażliwego sprzętu elektronicznego – zestawów komputerowych, sprzętu audio, urządzeń RTV oraz aparatury medycznej i laboratoryjnej. Ponadto urządzenie podniesie poziom ochrony instalacji elektrycznych oraz przede wszystkim ludzi. Device Guard to...
Nagroda
Program mentorski PwC
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Julia Giełdoń
O utlenianiu jonów siarczanowych(IV) w winie, czyli do czego jeszcze można wykorzystać złoto?
Szkoła: Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Opiekun naukowy: dr Andrzej Wolan
Celem pracy jest opracowanie i wytworzenie filtra w oparciu o nanozłoto, które katalizowałoby reakcję utleniania jonów HSO3- do SO42-. Filtr mógłby być sprzedawany klientom do użytku domowego. Wprowadzenie filtra na rynek zniwelowałoby niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji alergicznych u konsumentów...
Nagroda
Program mentorski PwC
Zobacz więcej
Klaudia Laks
O utlenianiu jonów siarczanowych(IV) w winie, czyli do czego jeszcze można wykorzystać złoto?
Szkoła: Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
Opiekun naukowy: dr Andrzej Wolan
Celem pracy jest opracowanie i wytworzenie filtra w oparciu o nanozłoto, które katalizowałoby reakcję utleniania jonów HSO3- do SO42-. Filtr mógłby być sprzedawany klientom do użytku domowego. Wprowadzenie filtra na rynek zniwelowałoby niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji alergicznych u konsumentów...
Nagroda
Program mentorski PwC
Zobacz więcej
Kacper Jaszcz
Usieciowane poliakrylany z podstawnikami alkilowymi jako materiały pochłaniające ropę naftową i jej pochodne
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
Opiekun naukowy: Michał Kwiatkowski
Zarówno w przypadku masowych wycieków ropy naftowej jak i benzyny unoszącej się na wodzie w portach, zanieczyszczenie mórz jest poważnym problemem ekologicznym i ekonomicznym. Na całym świecie trwają więc prace nad znalezieniem materiału pozwalającego na szybkie i efektywne zebranie i odzyskanie cen...
Nagroda
INESPO w Holandii
Program mentorski PwC
Zobacz więcej
Dalia Gala
Odkrycie nowej interakcji z udziałem białka hOXR1
Szkoła: The University of Glasgow, School of Life Sciences, Glasgow, Wielka Brytania
Opiekun naukowy: prof. Magnar Bjørås
W moim projekcie wykonałam pionierski test w celu wykrycia interakcji pomiędzy białkami hOXR1 i CNN2. Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie interakcji między białkami CNN2 i izoformą A białka hOXR1. Odkrycie znajduje swoje odbicie w wielu badaniach, m. in. nad odwrotnym efektem Warburga, odpowiedz...
Nagroda
ISEF w USA
Zobacz więcej
Magda Barańska
Kliniczne znaczenie duplikacji krótkiego ramienia chromosomu 16 w regionie 16p12.3p13.11
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
Opiekun naukowy: mgr Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik
U pacjenta z cechami dysmorfii i pylorostenozą stwierdziłam duplikację w regionie 16p12.3p13.11 przy użyciu metod aCGH, FISH oraz GTG. Opisałam szerokie spektrum objawów opierając się na podobnych badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zbadałam sposób dzied...
Nagroda
ISEF w USA
Zobacz więcej
Krzysztof Eder
Inhibicja reduktazy rybonukleotydowej przez trans-resweratrol, trans-piceatanol i hydroksymocznik - implikacje do projektowania leków antynowotworowych
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu
Opiekun naukowy: dr Damian Mikulski
W niniejszej pracy studiowano reakcje trans-resweratrolu i trans-piceatanolu z rodnikami tyrozylowym i cysteinowym, których zmiatanie jest kluczowe dla inhibicji enzymu reduktazy rybonukleotydowej (RR) oraz udowodniono, że związki te mogą być jego efektywnymi inhibitorami. Ponieważ selektywne hamowa...
Nagroda
ISEF w USA
Zobacz więcej
Kinga Majchrzak
Incredibile dictu, czyli wpływ lokalnych hodowli ryb na środowisko naturalne
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Opiekun naukowy: mgr Grażyna Linder, mgr Jarosław Linder
Stan wód stojących i przepływowych w Polsce pogarsza się. Celem pracy jest polepszenie warunków życia różnych gatunków wolno żyjących ryb, a także wsparcie ekonomicznie przedsiębiorców, poprzez ekologiczne rozwiązania. Zaproponowany został innowacyjny projekt osadnika, który oczyszczałby wodę ze zna...
Nagroda
INESPO w Holandii
Zobacz więcej
Kordian Łabęcki
Incredibile dictu, czyli wpływ lokalnych hodowli ryb na środowisko naturalne
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Opiekun naukowy: mgr Grażyna Linder, mgr Jarosław Linder
Stan wód stojących i przepływowych w Polsce pogarsza się. Celem pracy jest polepszenie warunków życia różnych gatunków wolno żyjących ryb, a także wsparcie ekonomicznie przedsiębiorców, poprzez ekologiczne rozwiązania. Zaproponowany został innowacyjny projekt osadnika, który oczyszczałby wodę ze zna...
Nagroda
INESPO w Holandii
Zobacz więcej
Sara Berent
Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane patogeny bakteryjne i grzybowe
Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Śledź, mgr Alicja Nowak
Przeprowadzone badania Sary miały na celu zweryfikowanie przydatności olejków eterycznych jako środków ochrony roślin, o czym brak danych w literaturze naukowej. Sara zbadała wpływ pięciu olejków eterycznych: eukaliptusowego, cynamonowego, tymiankowego, miętowego i bergamotowego na wybrane szczepy b...
Nagroda
INESPO w Holandii
Zobacz więcej
Aleksandra Fesiuk
Tworzenie wektora plazmidowego jako sondy do wykrywania intronów w Candida albicans
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Opiekun naukowy: mgr Kinga Marcińczak
Candida albicans to fascynujący grzyb ze względu na właściwości chorobotwórcze. Chociaż sekwencja jego genomu jest znana, to do tej pory 72.80 % genów pozostaje niescharakteryzowanych (Candida Genome Database, 07.03.15). Ta wiedza może się przyczynić do stworzenia farmaceutyków, skutecznie działając...
Nagroda
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Emilian Ścibisz
Opaska "Asystent Ratownika"
Szkoła: Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Moskal
Projekt „Asystent Ratownika” zakłada dostarczanie kluczowych informacji, gdy niezbędna jest pomoc w chwili zagrożenia zdrowia lub życia. Za pomocą aplikacji ratownik może przystąpić do czynności w ciągu 0,8 sek. Oferowany sposób dostępu przez nośnik danych jest jednym z najszybszych w swej kategorii...
Nagroda
Infomatrix w Rumunii
Zobacz więcej
Adrian Pikus
Opaska "Asystent Ratownika"
Szkoła: Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Opiekun naukowy: Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Moskal
Projekt „Asystent Ratownika” zakłada dostarczanie kluczowych informacji, gdy niezbędna jest pomoc w chwili zagrożenia zdrowia lub życia. Za pomocą aplikacji ratownik może przystąpić do czynności w ciągu 0,8 sek. Oferowany sposób dostępu przez nośnik danych jest jednym z najszybszych w swej kategorii...
Nagroda
Infomatrix w Rumunii
Zobacz więcej