Natalia Szczepańska
Podświadoma rehabilitacja płaskostopia z 'LogicSock' i 'YogaSock
Szkoła: XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
Opiekun naukowy: Leszek Szczepański
Natalia jest laureatką Specjalnej Edycji Konkursu Naukowego E(x)plory, która odbyła się w 2015 roku. Podświadoma rehabilitacja płaskostopia z 'LogicSock' i 'YogaSock'XXXIII LO im Mikołaja Kopernika w WarszawieOpiekun naukowy: Leszek SzczepańskiCzy haluksy, szybko męczące się stopy, płaskostopie... s...
Nagroda
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Wojciech Różowski
Modularny system operacyjny
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Opiekun naukowy: mgr Michaił Mokkas
Projekt dotyczy stworzenia od podstaw systemu operacyjnego, w oparciu o badania dotyczące architektury mikrojądra. W wyniku prac powstał nowy system operacyjny, który ze względu na swoją modularną budowę „nie zawiesza się”, a jego sposób implementacji ułatwia przenoszenie na różne architektury sprzę...
Nagroda
I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł
REGENERON ISEF
Infomatrix w Rumunii
Zobacz więcej
Jan Przybyłowicz
Wpływ heptahydratu siarczanu magnezu na produkcję egzopolisacharydów przez bakterie kwasu mlekowego
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Zaremba
Siarczan magnezu jest solą biorącą czynny udział w metabolizmie bakterii. Ustaliłem, że w roztworze kefiru o stężeniu heptahydratu siarczanu magnezu równym 0.2 g dm-3 produkcja egzopolisacharydów przez bakterie kwasu mlekowego wzrasta aż o 58.4%. W przemyśle egzopolisacharydy pełnią rolę zagęszczacz...
Nagroda
II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł
Zobacz więcej
Joanna Jurek
Origami BioBandage - multipotencjalny bioimplant
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Opiekun naukowy: prof. Zygmunt Pojda, dr Maciej Cytowski
Cel projektu to wytworzenie implantu składającego się z polimerowej nanomaty pokrytej komórkami macierzystymi. Do opisu interakcji pomiędzy komórkami, a matą oraz między całym bioimplantem, a tkankami pacjenta kluczowe było wykorzystanie narzędzi matematycznych. W oparciu o symulację komputerową pot...
Nagroda
III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
Zobacz więcej
Dominika Bakalarz
Origami BioBandage - multipotencjalny bioimplant
Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
Opiekun naukowy: dr Maciej Cytowski
Cel projektu to wytworzenie implantu składającego się z polimerowej nanomaty pokrytej komórkami macierzystymi. Do opisu interakcji pomiędzy komórkami, a matą oraz między całym bioimplantem, a tkankami pacjenta kluczowe było wykorzystanie narzędzi matematycznych. W oparciu o symulację komputerową pot...
Nagroda
III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
Zobacz więcej
Marek Ławniczak
KR Robosaper
Szkoła: Gimnazjum nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie
Opiekun naukowy: mgr Beata Grining
„KR Robosaper” to projekt, który ma na celu w łatwy i bezpieczny sposób odnajdywać materiały wybuchowe. Pojazd ten możemy wykorzystać do badania obiektów położonych pod ziemią. Główne miejsca docelowe, w których nasz robot znajdzie zastosowanie to przede wszystkim tereny powojenne. Po ostatnim etapi...
Zobacz więcej
Maciej Skitek
KR Robosaper
Szkoła: Gimnazjum nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie
Opiekun naukowy: mgr Beata Grining
„KR Robosaper” to projekt, który ma na celu w łatwy i bezpieczny sposób odnajdywać materiały wybuchowe. Pojazd ten możemy wykorzystać do badania obiektów położonych pod ziemią. Główne miejsca docelowe, w których nasz robot znajdzie zastosowanie to przede wszystkim tereny powojenne. Po ostatnim etapi...
Zobacz więcej
Artur Jamro
System chroniący kierowcę samochodu przed zaśnięciem 'Total Car Rescue'
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Opiekun naukowy: mgr inż. Sebastian Jermakowicz
System 'Total Car Rescue' ma na celu kompleksową ochronę kierowcy pojazdu drogowego przed zaśnięciem. By uzyskać ten efekt opracowaliśmy szczegółowo algorytm analizujący w czasie rzeczywistym dziesięć fizycznych parametrów otoczenia, takich jak natężenie oświetlenia, czas od ostatniej zmiany prędkoś...
Zobacz więcej
Arkadiusz Szczepanek
System chroniący kierowcę samochodu przed zaśnięciem 'Total Car Rescue'
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Opiekun naukowy: Opiekun naukowy: mgr inż. Sebastian Jermakowicz
System 'Total Car Rescue' ma na celu kompleksową ochronę kierowcy pojazdu drogowego przed zaśnięciem. By uzyskać ten efekt opracowaliśmy szczegółowo algorytm analizujący w czasie rzeczywistym dziesięć fizycznych parametrów otoczenia, takich jak natężenie oświetlenia, czas od ostatniej zmiany prędkoś...
Zobacz więcej
Wojciech Żdżarski
System chroniący kierowcę samochodu przed zaśnięciem 'Total Car Rescue'
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Opiekun naukowy: Opiekun naukowy: mgr inż. Sebastian Jermakowicz
System 'Total Car Rescue' ma na celu kompleksową ochronę kierowcy pojazdu drogowego przed zaśnięciem. By uzyskać ten efekt opracowaliśmy szczegółowo algorytm analizujący w czasie rzeczywistym dziesięć fizycznych parametrów otoczenia, takich jak natężenie oświetlenia, czas od ostatniej zmiany prędkoś...
Zobacz więcej
Michał Ratajczak
Kandelka - nowa jakość światła czyli projekt własnej lampy LED
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Opiekun naukowy: mgr Grażyna Linder, mgr Jarosław Linder
Projekt Kandelka to projekt stworzenia nowoczesnej i uniwersalnej lampy LED, która sprosta wymaganiom współczesnych oraz przyszłych odbiorców. Pozwoli zwiększyć wydajność czasu pracy i relaksu poprzez zastosowanie w praktyce autorskich wyników badań nad wpływem światła na pracę oraz zachowania ludzi...
Nagroda
Program mentorski PwC
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Joachim Jakubas
Device Guard – inteligentny strażnik wrażliwych urządzeń elektronicznych
Szkoła: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
Opiekun naukowy: mgr inż. Grzegorz Wójcikowski
Celem projektu jest zagwarantowanie dodatkowej ochrony wrażliwego sprzętu elektronicznego – zestawów komputerowych, sprzętu audio, urządzeń RTV oraz aparatury medycznej i laboratoryjnej. Ponadto urządzenie podniesie poziom ochrony instalacji elektrycznych oraz przede wszystkim ludzi. Device Guard to...
Nagroda
Program mentorski PwC
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Julia Giełdoń
O utlenianiu jonów siarczanowych(IV) w winie, czyli do czego jeszcze można wykorzystać złoto?
Szkoła: Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Opiekun naukowy: dr Andrzej Wolan
Celem pracy jest opracowanie i wytworzenie filtra w oparciu o nanozłoto, które katalizowałoby reakcję utleniania jonów HSO3- do SO42-. Filtr mógłby być sprzedawany klientom do użytku domowego. Wprowadzenie filtra na rynek zniwelowałoby niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji alergicznych u konsumentów...
Nagroda
Program mentorski PwC
Zobacz więcej
Klaudia Laks
O utlenianiu jonów siarczanowych(IV) w winie, czyli do czego jeszcze można wykorzystać złoto?
Szkoła: Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
Opiekun naukowy: dr Andrzej Wolan
Celem pracy jest opracowanie i wytworzenie filtra w oparciu o nanozłoto, które katalizowałoby reakcję utleniania jonów HSO3- do SO42-. Filtr mógłby być sprzedawany klientom do użytku domowego. Wprowadzenie filtra na rynek zniwelowałoby niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji alergicznych u konsumentów...
Nagroda
Program mentorski PwC
Zobacz więcej
Kacper Jaszcz
Usieciowane poliakrylany z podstawnikami alkilowymi jako materiały pochłaniające ropę naftową i jej pochodne
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
Opiekun naukowy: Michał Kwiatkowski
Zarówno w przypadku masowych wycieków ropy naftowej jak i benzyny unoszącej się na wodzie w portach, zanieczyszczenie mórz jest poważnym problemem ekologicznym i ekonomicznym. Na całym świecie trwają więc prace nad znalezieniem materiału pozwalającego na szybkie i efektywne zebranie i odzyskanie cen...
Nagroda
INESPO w Holandii
Program mentorski PwC
Zobacz więcej
Dalia Gala
Odkrycie nowej interakcji z udziałem białka hOXR1
Szkoła: The University of Glasgow, School of Life Sciences, Glasgow, Wielka Brytania
Opiekun naukowy: prof. Magnar Bjørås
W moim projekcie wykonałam pionierski test w celu wykrycia interakcji pomiędzy białkami hOXR1 i CNN2. Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie interakcji między białkami CNN2 i izoformą A białka hOXR1. Odkrycie znajduje swoje odbicie w wielu badaniach, m. in. nad odwrotnym efektem Warburga, odpowiedz...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Magda Barańska
Kliniczne znaczenie duplikacji krótkiego ramienia chromosomu 16 w regionie 16p12.3p13.11
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
Opiekun naukowy: mgr Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik
U pacjenta z cechami dysmorfii i pylorostenozą stwierdziłam duplikację w regionie 16p12.3p13.11 przy użyciu metod aCGH, FISH oraz GTG. Opisałam szerokie spektrum objawów opierając się na podobnych badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zbadałam sposób dzied...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Krzysztof Eder
Inhibicja reduktazy rybonukleotydowej przez trans-resweratrol, trans-piceatanol i hydroksymocznik - implikacje do projektowania leków antynowotworowych
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu
Opiekun naukowy: dr Damian Mikulski
W niniejszej pracy studiowano reakcje trans-resweratrolu i trans-piceatanolu z rodnikami tyrozylowym i cysteinowym, których zmiatanie jest kluczowe dla inhibicji enzymu reduktazy rybonukleotydowej (RR) oraz udowodniono, że związki te mogą być jego efektywnymi inhibitorami. Ponieważ selektywne hamowa...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Kinga Majchrzak
Incredibile dictu, czyli wpływ lokalnych hodowli ryb na środowisko naturalne
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Opiekun naukowy: mgr Grażyna Linder, mgr Jarosław Linder
Stan wód stojących i przepływowych w Polsce pogarsza się. Celem pracy jest polepszenie warunków życia różnych gatunków wolno żyjących ryb, a także wsparcie ekonomicznie przedsiębiorców, poprzez ekologiczne rozwiązania. Zaproponowany został innowacyjny projekt osadnika, który oczyszczałby wodę ze zna...
Nagroda
INESPO w Holandii
Zobacz więcej
Kordian Łabęcki
Incredibile dictu, czyli wpływ lokalnych hodowli ryb na środowisko naturalne
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Opiekun naukowy: mgr Grażyna Linder, mgr Jarosław Linder
Stan wód stojących i przepływowych w Polsce pogarsza się. Celem pracy jest polepszenie warunków życia różnych gatunków wolno żyjących ryb, a także wsparcie ekonomicznie przedsiębiorców, poprzez ekologiczne rozwiązania. Zaproponowany został innowacyjny projekt osadnika, który oczyszczałby wodę ze zna...
Nagroda
INESPO w Holandii
Zobacz więcej
Sara Berent
Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane patogeny bakteryjne i grzybowe
Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Śledź, mgr Alicja Nowak
Przeprowadzone badania Sary miały na celu zweryfikowanie przydatności olejków eterycznych jako środków ochrony roślin, o czym brak danych w literaturze naukowej. Sara zbadała wpływ pięciu olejków eterycznych: eukaliptusowego, cynamonowego, tymiankowego, miętowego i bergamotowego na wybrane szczepy b...
Nagroda
INESPO w Holandii
Zobacz więcej
Aleksandra Fesiuk
Tworzenie wektora plazmidowego jako sondy do wykrywania intronów w Candida albicans
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Opiekun naukowy: mgr Kinga Marcińczak
Candida albicans to fascynujący grzyb ze względu na właściwości chorobotwórcze. Chociaż sekwencja jego genomu jest znana, to do tej pory 72.80 % genów pozostaje niescharakteryzowanych (Candida Genome Database, 07.03.15). Ta wiedza może się przyczynić do stworzenia farmaceutyków, skutecznie działając...
Nagroda
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Emilian Ścibisz
Opaska "Asystent Ratownika"
Szkoła: Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Moskal
Projekt „Asystent Ratownika” zakłada dostarczanie kluczowych informacji, gdy niezbędna jest pomoc w chwili zagrożenia zdrowia lub życia. Za pomocą aplikacji ratownik może przystąpić do czynności w ciągu 0,8 sek. Oferowany sposób dostępu przez nośnik danych jest jednym z najszybszych w swej kategorii...
Nagroda
Infomatrix w Rumunii
Zobacz więcej
Adrian Pikus
Opaska "Asystent Ratownika"
Szkoła: Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Opiekun naukowy: Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Moskal
Projekt „Asystent Ratownika” zakłada dostarczanie kluczowych informacji, gdy niezbędna jest pomoc w chwili zagrożenia zdrowia lub życia. Za pomocą aplikacji ratownik może przystąpić do czynności w ciągu 0,8 sek. Oferowany sposób dostępu przez nośnik danych jest jednym z najszybszych w swej kategorii...
Nagroda
Infomatrix w Rumunii
Zobacz więcej