Poprzednie edycje

Szkolne Festiwale Explory organizujemy od 2017 roku. Pierwszy odbył się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, kolejny w Jastrzębiu Zdroju, w Kwidzynie, Nisku, Jarosławiu, Czudcu i Warszawie. W sumie odbyło się ich 14, a podczas każdego zaprezentowano od 10 do 25 projektów badawczych i wynalazków. Były też takie, które zorganizowano we współpracy z kilkoma szkołami. Festiwalom towarzyszyły inspirujące wykłady, pokazy i warsztaty. Odbywały się zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

Dla części szkół Festiwal Explory to nowa tradycja i stały punkt w kalendarzu szkolnym. Dowiedz się, jak zorganizować Festiwal w swojej placówce.

Lista szkół, w których odbyły się już  Szkolne Festiwale E(x)plory:

  • Zespół Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie
  • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
  • Zespół Szkół w Czudcu
  • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
  • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
  • XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 

Poniżej prezentujemy podsumowanie wydarzeń.