Water Recovery System

Głównym założeniem projektu jest zminimalizowanie zużycia wody pitnej i powtórne wykorzystanie wody „Odpadowej” generowanej w gospodarstwach domowych. Woda pochodząca z kąpieli i prysznica będzie magazynowana w zbiorniku i powtórnie wykorzystywana do spłukiwania nieczystości w toalecie. Dodatkową funkcją układu będzie odzysk ciepła dal wody wodociągowej zasilającej urządzenia grzewcze ciepłej wody użytkowej. W pierwszej fazie system jest dedykowany dla domów jedno – dwurodzinnych.

Nagrody

    Nagroda za Innowację społeczną