Weryfikacja planu leczenia pacjenta onkologicznego z użyciem fantomu antropomorficznego

Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

Leczenie nowotworów przy pomocy promieniowania jonizującego to metoda związana ze skutkami ubocznymi. Precyzyjne dostarczenie dawki terapeutycznej umożliwia ich znaczne ograniczenie, tym samym plany leczenia są weryfikowane poprzez pomiary dozymetryczne wykonywane na specjalnie stworzonych do tego modelach. Przedmiotem pracy było opracowanie metody wytwarzania antropomorficznych fantomów w sposób maksymalnie dokładny i spersonalizowany, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów oraz sprawności wykonania. Po zaprojektowaniu i wydrukowaniu modelu dokonano weryfikacji dozymetrycznej, na która złożyła się analiza wyników z umieszczonego w nim filmu radiochromowego z użyciem parametru gamma, co potwierdziłoskuteczność proponowanej metody w weryfikacji planu leczenia pacjenta onkologicznego.

Nagrody

    REGENERON ISEF