ISP - Inteligentny System Przewietrzania

ISP to innowacyjne urządzenie zapewniające odzysk energii cieplnej i oczyszczanie powietrza. Monitoruje ono w sposób ciągły jakość powietrza i automatycznie dostosowuje tryb pracy. Celem projektu jest wymiana dopuszczonych zanieczyszczeń z przefiltrowanym powietrzem zewnętrznym do wewnątrz pomieszczenia z możliwością odzysku energii cieplnej. Ponadto w odróżnieniu od typowej instalacji, nasz projekt umożliwia pracę w dwóch trybach: zamkniętym - umożliwiającym obieg powietrza tylko wewnątrz i otwartym - z wymianą powietrza z zewnątrz. W obu przypadkach pracy ISP, konieczna jest wielostopniowa filtracja powietrza.

 

Nagrody

    II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł