ZOSTAŃ PARTNEREM EXPLORY - RAZEM WSPIERAJMY TALENTY! 


W Explory odkrywamy i wspieramy talenty wspólnie z biznesem i samorządami. Nasi partnerzy wspierają nasze działania finansowo, merytorycznie a także barterowo – w formie produktów i usług. Stawiamy na wieloletnie partnerstwa, wspólnie budowane i rozwijane. Ta międzysektorowa współpraca daje stabilność i pozwala na długofalowe planowanie działań dla talentów Explory. Cieszymy się, że nasi partnerzy mocno angażują się w działania Explory i wspólnie z nami rozwijają działania talentowe. 

FORMY współpracy:  

  • Mecenat/ Partnerstwo strategiczne  
    Najszerszy zakres współpracy o charakterze ogólnopolskim, daje możliwość współtworzenia działań Explory i udziału merytorycznego oraz promocji we wszystkich działaniach Programu.
  • Partnerstwo regionalne  
    Dedykowane samorządom, które chcą wspierać talenty w swoim regionie oraz firmom, które działają i promują się lokalnie. Partnerstwo to pozwala na wsparcie talentów regionalnie, daje możliwość udziału merytorycznego i promocję lokalną i ogólnopolską związaną z wydarzeniem regionalnym.
  • Partnerstwo 
    Możliwość udziału merytorycznego i promocyjnego w wybranym działaniu Programu (Konkurs Explory, Programy wsparcia dla talentów, Festiwale).

Kontakt dla firm i instytucji zainteresowanych współpracą: 

Anna Marcinkiewicz

Anna Marcinkiewicz

Dyrektor ds. Rozwoju

 +48 789 266 610
a.marcinkiewicz@fzt.org.pl

 

 


Partnerzy
Explory 2023:
 

 Grupa LOTOS

Mecenas Programu Explory od 2013 roku (wcześniej jako GRUPA LOTOS S.A).  Uczestniczy we wszystkich działaniach Programu Explory. Eksperci Mecenasa sa jurorami w Konkursie Explory i prowadzą wykłady podczas festiwali. Fundator nagród głównych w Konkursie Explory. Działa na rzecz popularyzacji talentów - uczestniczy w Plebiscycie Bilet na Finał, w którym internauci wybierają dodatkowy projekt do finału Konkursu Explory. Łączy z Explory działania innych programów społecznych, dzięki czemu uczestnicy festiwali Explory mogą spotkać wybitne talenty i gwiazdy sportu oraz dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Partner strategiczny Explory od 2016 roku, szczególnie zaangażowany we wspieranie talentów biomedycznych. Eksperci Polpharmy oceniają projekty w finale Konkursu Explory oraz przyznają nagrodę specjalną Polpharmy dla najciekawszego projektu z dziedzin biomedycznych. Polpharma uczestniczy w festiwalach Explory, przygotowując stoiska warsztatowe z zakresu produkcji lektów. 

Miasto Gdynia i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia  

Partner strategiczny Explory od 2013 roku. Gości najważniejsze doroczne wydarzenie Gdynia Explory Week, podczas którego odbywa się finał Konkursu Explory. Eksperci PPNT Gdynia uczestniczą w jury Konkursu Explory oraz prowadzą wykłady na festiwalach. Prezydent Gdyni jest fundatorem nagrody specjalnej w finale Konkursu Explory. 

Wrocławski Park Technologiczny

Fundacja Pro Mathematica 

Partnerzy regionalni Explory od 2014 roku. We Wrocławiu co roku odbywa się regionalny festiwal Explory, a eksperci WPT i Fundacji ProMathematica uczestniczą w obradach jury oraz prowadzą wykłady i warsztaty. Promotorzy talentów z województwa dolnośląskiego - angażują się w promocję Konkursu Explory w szkołach, przyznają nagrody regionalne oraz promują talenty na arenie regionalnej. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Partner regionalny od 2015 roku, zaangażowany w rozwijanie i promowanie talentów w województwie kujawsko-pomorskim. Współorganizator  Regionalnych Festiwali Explory (2016-2020) i szkolnych festiwali Explory oraz spotkań z talentami z województwa kujawsko-pomorskiego (2021-2022). 

Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Partner regionalny Explory od 2020 roku, gospodarz regionalnych Festiwali Explory, zaangażowany w rozwijanie i promowanie talentów w województwie warmińsko-mazurskim. Eksperci prowadzą wykłady podczas Festiwali Explory oraz angażują się w promocję Konkursu Explory w szkołach.  

Partner Programu Explory i Programu Grantowego od 2022 roku.
Aktywnie uczestniczy w wyborze nagrodzonych grantami projektów oraz przyznaje nagrody związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju

Miasto Słupsk 

Partner Explory od 2021 roku, zaangażowany w rozwój programu Szkolnych Festiwali Explory w Słupsku. Aktywnie zachęca szkoły do organizacji Konkursu Explory, pomaga wynajdywać i wspierać talenty ze Słupska na arenie krajowej.  

Partner Explory od 2015 roku, zaangażowany w rozwijanie i promowanie talentów w województwie zachodniopomorskim. Partner Regionalnych Festiwali Explory w Szczecinie (2015-2019) i Szkolnych Festiwali Explory (2021-2022). 

Miasto Łódź i program Młodzi w Łodzi 

Partner regionalny od 2019 roku, zaangażowany w rozwijanie i promowanie talentów w Łodzi. Współorganizator   Regionalnych Festiwali Explory w Łodzi, aktywnie promujący łódzkie talenty oraz łódzkie uczelnie podczas wydarzeń Explory. 

Bionanopark 

Partner regionalny od 2019 roku, gospodarz regionalnego Festiwalu Explory w Łodzi. Eksperci Bionanoparku zaangażowani sa w prace jury regionalnego etapu Konkursu Explory oraz w prowadzenie wykładów na festiwalu.  

DPD Polska 

Partner logistyczny Explory od 2016 roku. Pomaga w transporcie materiałów i dokumentów na potrzeby wydarzeń Explory. Fundator Nagrody specjalnej podczas krajowego finału Konkursu Explory. 

Press Service

Partner Explory od 2016  Dzięki współpracy  z Presserwis możemy śledzić na bieżąco informacje o talentach oraz działaniach Explory w mediach. 

Kancelaria Patentowa PATPOL 

Partner Explory od 2019 roku, zaangażowany w ochronę własności intelektualnej projektów zgłaszanych do Konkursu Explory. Eksperci Patpolu pomagają w zgłoszeniach patentowych oraz prowadzą szkolenia dla uczestników Konkursu. Fundator nagrody “Rzecznicy patentowi młodym wynalazcom” przyznawanej podczas krajowego finału Konkursu Explory. 

Centrum Nauki Experyment 

Partner Explory od 2016 roku. Eksperci Experymentu prowadzą wykłady na festiwalach Explory oraz uczestniczą w pracach jury.