Preferencje Varroa destructor w porażaniu czerwiu wychowywanego na młodych i starych plastrach pszczelich

Cel 15 ŻYCIE NA LĄDZIE

Celem pracy było usprawnienie metody diagnostycznej choroby pszczół wywoływanej roztoczem Varroa destructor. Badania przeprowadzono w procedurze korelacyjnej opartej na badaniu komórek z czerwiem pszczelim z wyselekcjonowanych rodzin. We wstępnej części badań wykazano, że konieczność stałego monitorowania stopnia porażenia rodzin przez ten patogen może wymagać wykonania klinicznych badań czerwiu pszczelego, jako jedynego materiału, na którym pasożyt ten na wstępnym etapie zakażenia bytuje. Dalsze badania pozwoliły na obserwację nieopisanej dotychczas preferencji bytowania Varroa destructor, który spośród dwóch rodzajów czerwiu pszczelego wybiera plaster ciemniejszy z mniejszymi komórkami. Obserwacja ta stanowi istotną wskazówkę dla analityków i badaczy chorób pszczelich oraz pszczelarzy.

Nagrody

    III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
    REGENERON ISEF