Konkurs Naukowy E(x)plory

Konkurs daje Młodym Naukowcom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych. Konkurs Naukowy E(x)plory składa się z trzech etapów:

 

Zgłoszenie projektu:

W pierwszym etapie Młodzi Naukowcy zgłaszają projekty za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na stronie www.explory.pl Najlepsze zgłoszone w tym etapie projekty przechodzą do etapu regionalnego. 

 

Etap regionalny: 

Młodzi Naukowcy prezentują wyniki swoich badań na Regionalnych Festiwalach Naukowych E(x)plory odbywających się w różnych miastach Polski w okresie wiosennym (marzec – czerwiec). Spośród prezentowanych prac jury wyłania najlepsze, które przechodzą do ostatniego etapu.

 

Ogólnopolski finał: 

Finał konkursu odbywa się jesienią (wrzesień/ październik) w ramach organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii wydarzenia - Gdynia E(x)plory Week.