Konkurs Explory

Konkurs daje Młodym Talentom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych. Konkurs Explory składa się z trzech etapów:

 

Zgłoszenie projektu:

W pierwszym etapie uczestnicy zgłaszają projekty za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na stronie www.explory.pl Najlepsze zgłoszone w tym etapie projekty przechodzą do etapu regionalnego. 

 

Etap regionalny: 

Uczestnicy prezentują wyniki swoich badań na Regionalnych Festiwalach Naukowych Explory odbywających się w różnych miastach Polski w okresie wiosennym (marzec – czerwiec). Spośród prezentowanych prac jury wyłania najlepsze, które przechodzą do ostatniego etapu.

 

Ogólnopolski finał: 

Finał konkursu odbywa się jesienią (wrzesień/ październik) w ramach organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii wydarzenia - Gdynia Explory Week.