Program mentorski 2021

Program Mentorski E(x)plory skierowany do młodych talentów naukowych, wynalazców i innowatorów w wieku 13-20 lat. Założeniem Programu jest wsparcie w rozwijaniu pomysłów na projekty naukowe i techniczne poprzez indywidualną współpracę z laureatami poprzednich edycji Konkursu Naukowego E(x)plory oraz udział w webinariach i spotkaniach tematycznych.

Aktualnie trwa nabór do kolejnej edycji Programu. Zgłoszenia należy przesyłać do 28 lutego 2021.

Warunki udziału w programie znaleźć można w REGULAMINIE

By zgłosić chęć udziału w programie mentorskim wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby niepełnoletnie proszone są o przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna na adres: d.braziewicz@fzt.org.pl

Wyniki ogłosimy 5 marca 2021.

 

Uczestnicy Programu Mentorskiego E(x)plory mogą liczyć na:

- 10 godzin indywidualnych konsultacji z wybranym mentorem

- Możliwość udziału w 3 webinariach tematycznych dotyczących takich zagadnień jak: praca nad projektem badawczym, prezentacja projektu, przygotowanie opisu projektu itp.

- Możliwość udziału w spotkaniu podsumowującym dla wszystkich uczestników projektu - Demo day, na którym najlepsza prezentacja zostanie dostanie nagrodę – bon o wartości 1000 złotych na wykorzystanie w wybranym sklepie.

W realizację Programu zaangażowanych jest 6 laureatów minionych edycji Konkursu Naukowego E(x)plory, którzy przyjęli w projekcie funkcję mentorów:

Anna Aldona Skierska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Trzykrotna laureatka Konkursu Naukowego E(x)plory oraz IV miejsca w kategorii Energia: Fizyka na Intel ISEF. Jej projekt „Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne”, którego celem jest stworzenie taniego i łatwego w budowie ogniwa słonecznego otrzymał I nagrodę główną w Konkursie Naukowym E(x)plory w 2019 roku.

Michał Ratajczak - student mechaniki i projektowania maszyn na Politechnice Warszawskiej. Członek stowarzyszenia Polskich wynalazców i racjonalizatorów. Innowator i popularyzator nauki. Od 2015 roku realizuje projekt, badania wpływu barwy światła na pracę i wydajność użytkowników oraz tworzy autorski system oświetlenia- “Kandelka”. Część projektu realizowana była przy współpracy z Akademią Morską w Gdyni. Elementy projektu zostały zgłoszone jako wynalazek do urzędu Patentowego Laureat konkursu prac młodych naukowców E(x)plory, krajowego konkursu EUCYS i konkursu młody innowator. Uczestnik kilku międzynarodowych wystaw wynalazków między innymi w Brukseli, Warszawie,Targi IMM- New Talents w Kolonii. Obecnie realizuje projekt szybkiego prototypowania i tworzenia części zamiennych maszyn przemysłowych przy wykorzystaniu metod przyrostowych. W swojej pracy korzystał z mentoringu firmy PwC. Współpracował również z firmą PwC w dziale wsparcia projektów. Członek zarządu koła naukowego konstruktor, z którym opracowuje nowe zastosowania i podejścia w druku 3D. Prowadzi warsztaty, prelekcje związane ze światłem, techniką i popularyzacją nowych technologii i nauk technicznych.

Igor Kaczmarczyk - młody naukowiec, reprezentował Polskę w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej w Brukseli w 2016 roku, trzykrotny laureat Konkursu Naukowego Explory (2014, 2015, 2016). Po ukończeniu studiów licencjackich z biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, rozpoczął studia magisterskie w Departamencie Biologii Strukturalnej Instytutu Weizmanna w Izraelu. Jego praca licencjacka, zrealizowana pod opieką Dr Sebastiana Glatta w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii została wyróżniona w Konkursie "Złoty Medal Chemii" w 2019r. Równolegle do studiów prowadzi startup, w którym rozwija autorski projekt dotyczący badania bakteriobójczych właściwości ekstraktów z bursztynu bałtyckiego. Prace te zostały nagrodzone główną nagrodą w Konkursie Gdyński Biznesplan.

Piotr Lazarek - uczeń londyńskiej szkoły średniej Dulwich College oraz absolwent polskiego liceum ogólnokształcącego FILOMATA. Od ponad trzech lat rozwija swoje projekty naukowe w dziedzinie inżynierii środowiskowej. Dotychczas największymi przedsięwzięciami Piotra były: Prototyp Autonomicznego Pojazdu do Prewencyjnej Analizy Stanu Gleby na Polach Uprawnych (ALISA) oraz System Zarządzania Energią w Układach Zasilania Samolotów na Panele Słoneczne.

Piotr jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród (m.in. pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie projektów naukowych „E(x)plory” 2018, pierwszego miejsca w kategorii inżynierii środowiskowej na „Intel International Science and Engineering Fair”, Nagrody specjalnej Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów i wielu innych). Jego planem na przyszłość a zarazem największym marzeniem jest studiowanie na kierunku elektronicznym oraz założenie dobrze prosperującej firmy technologicznej w Polsce.

Szymon Kanikowski - student kierunku analityka medyczna Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pasjonat nauk biologicznych i medycznych. Interesuje się również fizyką, historią, matematyką i analizą instrumentalną. Uczestnik konkursu Explory w 2017r. z projektem "Medium wpływające na sprawność cieplną w układzie rurek cieplnych z jednoczesnym zapobieganiem eutrofizacji". Uczestnik Intel ISEF w 2018 z tym samym projektem. Laureat II Nagrody Głównej w Konkursie Naukowym E(x)plory 2019 za projekt „Wykrywacz raka”. Posiada doświadczenie w analizie chemicznej pierwiastków i związków chemicznych oraz w diagnostyce laboratoryjnej chorób, w szczególności chorób nowotworowych. Posiada doświadczenie w projektowaniu instalacji odzysku ciepła i energii.

Szymon Gaca - student technologii chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Należy do koła naukowego PUT Chemistry zajmującego się popularyzacją nauki wśród młodzieży oraz organizacji IAESTE prowadzącej wymianę studencką z zagranicznymi firmami. W trakcie edukacji prowadził badania z zakresu fizjologii roślin. Dzięki prowadzonym badaniom został laureatem Konkursu Naukowego E(x)plory 2017 i reprezentował Polskę podczas MILSET Milset Expo-Sciences Europe 2018.

 

Warunki udziału w programie znaleźć można w REGULAMINIE

By zgłosić chęć udziału w programie mentorskim wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby niepełnoletnie proszone są o przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna na adres: d.braziewicz@fzt.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2021.

Wyniki ogłosimy 5 marca 2021.