Program mentorski 2021

Program Mentorski Explory skierowany do młodych talentów naukowych, wynalazców i innowatorów w wieku 13-20 lat. Założeniem Programu jest wsparcie w rozwijaniu pomysłów na projekty naukowe i techniczne poprzez indywidualną współpracę z laureatami poprzednich edycji Konkursu Naukowego E(x)plory oraz udział w webinariach i spotkaniach tematycznych.

Uczestnicy Programu Mentorskiego Explory 2021 mogli liczyć na:

 • 8 godzin indywidualnych konsultacji z mentorem (w czasie których możecie ustalić plan pracy nad projektem, wspólnie pomyśleć nad rozwiązaniem potencjalnych problemów, dowiedzieć się, gdzie szukać źródeł wiedzy i podobnych badań itp)

 • Możliwość udziału w 3 webinariach tematycznych dotyczących takich zagadnień jak: ochrona własności intelektualnej, prezentacja projektu, przygotowanie opisu projektu itp.

 • Możliwość udziału w spotkaniu informacyjnym oraz podsumowującym dla wszystkich uczestników projektu (Demo day, na którym najlepsza prezentacja zostanie nagrodzona – bon o wartości 1000 złotych na wykorzystanie w wybranym sklepie)

Warunki udziału w programie znaleźć można w REGULAMINIE

Dodatkowy załącznik dla uczestników: OŚWIADCZENIE RODZICA

By zgłosić chęć udziału w programie mentorskim wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

W realizację Programu było zaangażowanych 7 laureatów minionych edycji Konkursu Explory, którzy przyjęli w projekcie funkcję mentorów:

Anna Aldona Skierska

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Trzykrotna laureatka Konkursu Naukowego E(x)plory oraz IV miejsca w kategorii Energia: Fizyka na Intel ISEF. Jej projekt „Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne”, którego celem jest stworzenie taniego i łatwego w budowie ogniwa słonecznego otrzymał I nagrodę główną w Konkursie Naukowym E(x)plory w 2019 roku.

Michał Ratajczak  

Student mechaniki i projektowania maszyn na Politechnice Warszawskiej. Członek stowarzyszenia Polskich wynalazców i racjonalizatorów. Innowator i popularyzator nauki. Od 2015 roku realizuje projekt, badania wpływu barwy światła na pracę i wydajność użytkowników oraz tworzy autorski system oświetlenia- “Kandelka”. Część projektu realizowana była przy współpracy z Akademią Morską w Gdyni. Elementy projektu zostały zgłoszone jako wynalazek do urzędu Patentowego Laureat konkursu prac młodych naukowców E(x)plory, krajowego konkursu EUCYS i konkursu młody innowator. Uczestnik kilku międzynarodowych wystaw wynalazków między innymi w Brukseli, Warszawie,Targi IMM- New Talents w Kolonii. Obecnie realizuje projekt szybkiego prototypowania i tworzenia części zamiennych maszyn przemysłowych przy wykorzystaniu metod przyrostowych. W swojej pracy korzystał z mentoringu firmy PwC. Współpracował również z firmą PwC w dziale wsparcia projektów. Członek zarządu koła naukowego konstruktor, z którym opracowuje nowe zastosowania i podejścia w druku 3D. Prowadzi warsztaty, prelekcje związane ze światłem, techniką i popularyzacją nowych technologii i nauk technicznych.

Igor Kaczmarczyk  

Młody naukowiec, reprezentował Polskę w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej w Brukseli w 2016 roku, trzykrotny laureat Konkursu Naukowego Explory (2014, 2015, 2016). Po ukończeniu studiów licencjackich z biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, rozpoczął studia magisterskie w Departamencie Biologii Strukturalnej Instytutu Weizmanna w Izraelu. Jego praca licencjacka, zrealizowana pod opieką Dr Sebastiana Glatta w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii została wyróżniona w Konkursie "Złoty Medal Chemii" w 2019r. Równolegle do studiów prowadzi startup, w którym rozwija autorski projekt dotyczący badania bakteriobójczych właściwości ekstraktów z bursztynu bałtyckiego. Prace te zostały nagrodzone główną nagrodą w Konkursie Gdyński Biznesplan.

Piotr Lazarek 

Uczeń londyńskiej szkoły średniej Dulwich College oraz absolwent polskiego liceum ogólnokształcącego FILOMATA. Od ponad trzech lat rozwija swoje projekty naukowe w dziedzinie inżynierii środowiskowej. Dotychczas największymi przedsięwzięciami Piotra były: Prototyp Autonomicznego Pojazdu do Prewencyjnej Analizy Stanu Gleby na Polach Uprawnych (ALISA) oraz System Zarządzania Energią w Układach Zasilania Samolotów na Panele Słoneczne.

Piotr jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród (m.in. pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie projektów naukowych „E(x)plory” 2018, pierwszego miejsca w kategorii inżynierii środowiskowej na „Intel International Science and Engineering Fair”, Nagrody specjalnej Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów i wielu innych). Jego planem na przyszłość a zarazem największym marzeniem jest studiowanie na kierunku elektronicznym oraz założenie dobrze prosperującej firmy technologicznej w Polsce.

Szymon Kanikowski 

Student kierunku analityka medyczna Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pasjonat nauk biologicznych i medycznych. Interesuje się również fizyką, historią, matematyką i analizą instrumentalną. Uczestnik konkursu Explory w 2017r. z projektem "Medium wpływające na sprawność cieplną w układzie rurek cieplnych z jednoczesnym zapobieganiem eutrofizacji". Uczestnik Intel ISEF w 2018 z tym samym projektem. Laureat II Nagrody Głównej w Konkursie Naukowym E(x)plory 2019 za projekt „Wykrywacz raka”. Posiada doświadczenie w analizie chemicznej pierwiastków i związków chemicznych oraz w diagnostyce laboratoryjnej chorób, w szczególności chorób nowotworowych. Posiada doświadczenie w projektowaniu instalacji odzysku ciepła i energii.

Szymon Gaca 

Student technologii chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Należy do koła naukowego PUT Chemistry zajmującego się popularyzacją nauki wśród młodzieży oraz organizacji IAESTE prowadzącej wymianę studencką z zagranicznymi firmami. W trakcie edukacji prowadził badania z zakresu fizjologii roślin. Dzięki prowadzonym badaniom został laureatem Konkursu Naukowego E(x)plory 2017 i reprezentował Polskę podczas MILSET Milset Expo-Sciences Europe 2018.

Jakub Jędrzejewski 

Student Mechanical Engineering na Imperial College London.  Jest członkiem koła kosmicznego, gdzie pracuje nad budową amatorskiej rakiety, bierze również udział w projekcie Formula Student.

Od kilku lat jest zatrudniony jako inżynier elektronik i mechanik w Mahle Behr, gdzie pracuje nad rozwojem maszyn badawczych.

Już  w szkole średniej (Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim) rozwijał projekty takie jak:

 • Silnik mikrofalowy
 • Fuzor – reaktor syntezy termojądrowej
 • Półprzewodnikowa cewka Tesli o podwójnym rezonansie
 • Urządzenie schładzające do napojów w puszkach

Rozwój tych projektów przyniósł mu osiągnięcia w konkursach, m. in.:

 • Finalista Intel ISEF 2018 w Pittsburghu
 • Laureat I nagrody w Konkursie Naukowym Explory 2017
 • II nagroda oraz tytuł laureata Polskiej Edycji 29. Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) w 2017 roku
 • Finalista konkursu RED BULL TECH LAB
 • Finalista konkursu Fizyczne Ścieżki
 • I miejsce i tytuł Laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne
 • Trzykrotne Wyróżnienie i tytuł Finalisty w kategorii Pomysł Techniczny, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne
 
 

Wsparcie Programu Mentorskiego Explory w poprzednich edycjach otrzymały następujące osoby/zespoły:

Zofia Szymanowska

Synteza magnetyczno-luminescencyjnych nanocząsteczek na bazie magnetytu (Fe3O4)

Anna Skierska

Dawid Bernatowicz

Mikroby w kosmosie

Igor Kaczmarczyk

Krystian Gostomski

Wykorzystanie aspektów fizyki kwantowej do leczenia genetycznie uszkodzonego płodu - technologia HOPE

Igor Kaczmarczyk

Korneliusz Samol, Xavier Rajda

System zaawansowanego zabezpieczenia Przejazdów kolejowo-drogowych w oparciu o istniejące systemy przejazdowe

Michał Ratajczak

Zofia Kłosowicz

Ocena skali wewnątrzmiejskiego wykluczenia komunikacyjnego w północno-wschodnich dzielnicach Krakowa

Michał Ratajczak

Oliwia Raniszewska, Emilia Cywińska, Martyna Łuszczek, Krystyna Samson

Aquacollector - przenośne urządzenie do zbierania i degradacji zanieczyszczeń syntetycznych z akwenów.

Piotr Lazarek

Bartłomiej Koszek

Impulsowy Model Produkcji Wodoru

Szymon Gaca

Damian Szpak, Oliwia Waszkiewicz, Jakub Firczyk,

Zestaw Edukacyjny do montażu elementów konstrukcyjnych rozwijających zdolności techniczne ucznia w szkole podstawowej

Szymon Gaca

Jakub Liszka

Wykorzystywanie zielonych technologi i praca nad uświadomieniem społeczeństwa że to potrzebne

Szymon Kanikowski

Patrycja Jankielewicz

Wpływ terapii MTT na objawy żołądkowo-jelitowe i objawy kliniczne MDD u osób przyjmujących fluoksetynę

Szymon Kanikowski

Bartłomiej Burda

Osen - samolot zwiadowczy do badania zanieczyszczeń powietrza

Jakub Jędrzejewski

 

Mecenasem Programu E(x)plory jest Grupa Lotos. Partnerami strategicznym są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia oraz Miasto Gdynia.