Grzegorz Uriasz
Jakub Szewczyk
Opracowanie metod symulacji toru światła w zakrzywionej czasoprzestrzeni
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące imienia generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie
Opiekun naukowy: Dr Jakub Zieliński
Celem naszego projektu było stworzenie programu generującego obrazy i dane oparte o opis sceny – obiektów w niej zawartych – i jej geometrii – zakrzywionej czasoprzestrzeni. Użyliśmy równań ogólnej teorii względności Einsteina aby znaleźć tor, po którym porusza się światło, i oparliśmy na tym algory...
Nagroda
I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Michał Zwierz
Wózek Inwalidzki - modernizacja
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
Opiekun naukowy: Magdalena Wojtasz
Prototyp wózka inwalidzkiego o zwiększonych możliwościach poruszania się powstał, żeby wypełnić lukę pomiędzy standardowymi wózkami inwalidzkimi (ręcznymi lub elektrycznymi), a wózkami z pionizatorem. Aby zwiększyć niezawodność starałem się możliwie zmniejszyć ilość elementów elektrycznych, a większ...
Nagroda
II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł
Wyjazd na konferencję naukową Poland 2.0 Summit na Imperial College w Londynie
Zobacz więcej
Kinga Woskowska
Porozumienie Bez Przemocy w szkole – badania społeczne
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
Opiekun naukowy: Anna Szulc
Brak umiejętności porozumiewania skutkuje zachowaniami takimi jak: krzyk, lęk, kłamstwo, agresja. Celem projektu jest analiza ilościowa i jakościowa powodów, sposobów reakcji i skutków problemów komunikacji interpersonalnej w relacji: dziecko/uczeń-rodzic-nauczyciel i relacji rówieśniczych. Praca za...
Nagroda
III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
Nagroda PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)
Zobacz więcej
Dominik Kufel
Matematyczne modelowanie wpływu temperatury na dynamikę mózgu
Szkoła: I LO im. S. Staszica w Lublinie
Opiekun naukowy: prof. dr hab Grzegorz Wójcik
W tej pracy proponuje nowy, wielopoziomowy model wpływu hipertermii na neurony, który symuluje także efekt temperatury na transmisje synaptyczna. Takie podejście umożliwia po raz pierwszy zbadanie procesu formowania się i odzyskiwania pamięci podczas stanu hipertermicznego w w hippokampie. Wpływ hip...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Mateusz Sieniawski
Analiza algorytmu Gerchberga-Saxtona użytego do odzysku przestrzennej funkcji falowej pojedynczego fotonu
Szkoła: Liceum Akademickie przy Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Opiekun naukowy: Dr Piotr Kolenderski
Mój projekt skupia się na analizie algorytmu Gerchberga-Saxtona, który jest stosowany w wielu dziedzinach nauki. Pozwala on otrzymać czynnik fazowy przestrzennej funkcji falowej z dwóch pomiarów intensywności. Algorytm został przetestowany na danych syntetycznych, tzn. na podstawie rzeczywistych pom...
Nagroda
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
Filip Wylęgała
Automatyzacja systemu wczesnego wykrywania chorób plamki siatkówki oka
Szkoła: VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach
Opiekun naukowy: Edward Wylęgała
 Celem pracy było wykazanie zasadności wspomnianego prawa Leonarda da Vinci, zastosowanego do obliczenia promieni i długości naczyń siatkówki podczas stosowania terapii anty-VEGF. W pracy zastosowano anonimowe zdjęcia dna oka pacjentów z AMD, poddanych terapii, pacjentów nie objętych leczeniem oraz ...
Nagroda
Nagroda PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Anna Janeczek
Badanie i identyfikacja wybranych gatunków bakterii z wykorzystaniem powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana
Szkoła: II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
Opiekun naukowy: Evelin Witkowska
Wykonano widma oznaczonych gatunków bakterii (​E. coli , ​ Staphylococcus epidermidis) z hodowli i porównano je z widmami bakteriami pobranych z przedmiotów codziennego użytku oraz jamy ustnej. W ten sposób dokonano identyfikacji szczepów bakterii nieoznaczonych. Porównano jakość sygnału wzmocnionej...
Nagroda
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Igor Kaczmarczyk
Amber Drug. Badanie wpływu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych na mikroorganizmy
Szkoła: Uniwersytet Jagielloński, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Opiekun naukowy: dr Magdalena Cichowicz
Projekt opiera się na nowatorskim, szerokim studium wpływu ekstraktów z żywic kopalnych oraz subfosylnych na rozwój wybranych mikroorganizmów. W toku badań został odkryty kompleks substancji pochodzenia organicznego (wyodrębniony z żywic kopalnych), który wykazuje znaczące, selektywne właściwości ba...
Nagroda
Program mentorski PwC
Expo-Sciences International
Zobacz więcej
Maciej Hajdamowicz
Sprawdź czym oddychasz
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim
Opiekun naukowy: Marzena Mieczyńska
Zawsze interesowało mnie to, jaka wokół mnie panuje temperatura, jaka jest wilgotność powietrza oraz jakie jest w nim stężenie tlenu czy też dwutlenku węgla. Stąd mój pomysł na wybudowanie multikoptera, który mógłby badać następujące czynniki: -temperaturę powietrza -wilgotność powietrza -stężenie t...
Nagroda
INESPO w Holandii
Zobacz więcej
Anna Lewandowska
Wpływ napojów, słodzików oraz jonów Se(IV) i Sr(II) na rozwój egzogennej erozji szkliwa
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
Opiekun naukowy: Katarzyna Zaremba
Zbadano w warunkach „in vitro” przebieg egzogennej erozji szkliwa pod wpływem spożywanych napojów. Poprzez oznaczanie ilości uwolnionego fosforu metodą spektrometrii UV VIS oszacowano masę roztworzonego hydroksyapatytu. Próbki szkliwa zalewano 4ml badanego napoju i inkubowano. Następnie dodawano 0,2...
Nagroda
Nagroda specjalna od Polpharma
Zobacz więcej
Arkadiusz Murdza
Blind assistant – asystent niewidomych
Szkoła: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu
Opiekun naukowy: Grzegorz Wójcikowski
BLIND ASSISTANT to urządzenie stworzone z myślą o niewidomych i niedowidzących.Osoby te z powodu swego kalectwa mają problemy ze sprawnym poruszaniem się. Z pomocą przychodzi BLIND ASSISTANT. Urządzenie składa się z opaski (informuje o przeszkodach wokół niewidomego) i słupka ostrzegawczego (informu...
Nagroda
Nagroda specjalna DPD Polska Stypendium w wysokości 3000 zł
Zobacz więcej
Jakub Ptak
Grzegorz Boroszko
Jakub Kluszewski
Mobilne Przejście Dla Pieszych
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku
Opiekun naukowy: Grażyna Linder
Projekt powstał w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Opracowane urządzenie składa się z dwóch słupków, umieszczonych po przeciwnych stronach drogi. Każde z urządzeń wyposażone jest w panel LED, skierowany przodem do nadjeżdżających samochodów. Obudowy wykonano ze szkła, betonu i metalu. Zesta...
Nagroda
Program mentorski PwC
Zobacz więcej
Michael Grynkiewicz
Szymon Bogdani
Wspomagany Exoszkielet ręki
Szkoła: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza
Opiekun naukowy: Marta Skwarek
Celem projektu jest stworzenie zewnętrznego szkieletu prawej ręki wspomaganego silnikiem, który będzie w stanie podnieść ciężarek o wadze dwudziestu kilogramów w czasie półtorej sekundy o kąt stu dwudziestu stopi w górę. Szkielet będzie obejmował przedramię i ramię ręki.
Nagroda
Nagroda specjalna Ambasady Izraela - staż naukowy
Nagroda PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)
Zobacz więcej
Szymon Szostak
Synteza nanocząstek Fe3O4\Au typu core-shell do potencjalnych zastosowań w medycynie
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
Opiekun naukowy: Dr Michał Wójcik
Praca opisuje innowacyjną, tanią metodę pokrywania nanocząstek tlenku żelaza Fe3O4 o właściwościach superparamagnetycznych złotem przy użyciu kwasu tetrachlorozłotowego. Nanocząstki takie odznaczają się znacznie wyższą stabilnością co daje możliwość transferu do środowiska wodnego. Po poddaniu ich n...
Nagroda
Program mentorski Fundacji Startup Hub Poland
Zobacz więcej
Dominika Pałucka
Elektroniczny nauczyciel gry na skrzypcach
Szkoła: VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
Opiekun naukowy: dr Aneta Mika, dr inż. Witold Mickiewicz (ZUT)
Celem projektu jest konstrukcja łatwego do montażu i demontażu urządzenia elektronicznego przytwierdzanego do spodniej części podstrunnicy skrzypiec oraz smyczka ułatwiającego naukę gry na skrzypcach. Urządzenie to miałyby za zadanie wychwytywanie nieprawidłowego ułożenia smyczka względem strun oraz...
Nagroda
Program mentorski Fundacji Startup Hub Poland
Zobacz więcej
Mateusz Janus
Andrzej Szablewski
Radosław Peszkowski
Od problemu żarówek do nowego systemu szyfrowania
Szkoła: Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Szemberg
Projekt dotyczy nowego sposobu tajnego przesyłania informacji. Pomysł zrodził się z zadania o żarówkach: danych jest n żarówek i n przycisków. Przycisk zmienia stan pewnych żarówek. Sprawdź czy do każdego stanu żarówek (włączone/wyłączone) można dojść od stanu, w którym wszystkie żarówki są wyłączon...
Nagroda
Nagroda PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)
Zobacz więcej
Kacper Piotr Kwiliński
Synteza analogów kapu modyfikowanych fluoroforem GFP do badań ich oddziaływań z białkiem wiążącym kap eIF-4E
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
Opiekun naukowy: dr hab. Jacek Jemielity, dr inż. Błażej Wojtczak
Celem było połączenie otrzymanych: analogu kapu z wiązaniem alkinowym z 3 analogami fluoroforu GFP funkcjonalizowanych grupą azydową w cykloaddycji Huisgena (CuAAC). Otrzymane pochodne kapu poddano badaniom fluorescencyjnym z białkami wiążącymi kap (np. eIF-4E). Kap niezwiązany z białkiem nie powini...
Nagroda
Nagroda specjalna RCNT – dwutygodniowy staż w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Chęcinach
Zobacz więcej
Robert Dorna
Szymon Pierchała
Redukcja poziomu zanieczyszczeń niskoemisyjnych w oparciu o innowacyjne rozwiązanie software’owe
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku
Opiekun naukowy: Tomasz Stadnicki
Ze względu na zanieczyszczone Rybnickie powietrze postanowiliśmy zredukować ilość emisji zanieczyszczeń. Program przez nas napisany wyznacza optymalną trasę dla pojazdów technicznych, ale jego funkcjonalność może być rozszerzona. Program może być również używany do wyznaczania tras dla taksówek, czy...
Nagroda
Nagroda Specjalna Przewodniczącej Jury Prof. Barbary Liberdy
Zobacz więcej