Jak wspieramy?

 

Szkoły przystępujące do Programu Szkolnych Festiwali Explory wspieramy różnorodnie i na każdym etapie realizacji czyli kompleksowo.

 Wspieramy poprzez:

 

- bezpłatne warsztaty i spotkania:

  • Dla koordynatorów – organizacyjne z udziałem koordynatorów z poprzednich lat
  • Dla uczniów - spotkania informacyjne nt. Konkursu Explory oraz warsztaty nt. prezentacji projektu badawczego
  • Dla nauczycieli: „Jak pracować z uczniem metodą projektową?”

 

-  udostępniamy:

  • specjalnie opracowany poradnik „Jak zorganizować Szkolny Festiwal Explory?” w którym dzielimy się dobrymi praktykami i podpowiadamy krok po kroku w przygotowaniach
  • przekazujemy dostęp do zestawu materiałów niezbędnych do realizacji Szkolnego Festiwalu Explory

 

- wspieramy finansowo poprzez granty

Każda szkoła, która zgłosi chęć przystąpienia do Programu Szkolnych Festiwali Explory może ubiegać się o grant na dofinansowanie wydarzenia w wysokości 1500-3000 zł.

Środki otrzymane w ramach Programu Szkolnych Festiwali Explory można przeznaczyć na koszty merytoryczne i logistyczne organizacji Szkolnego Festiwalu Explory, zarówno wydarzenia stacjonarnego, jak i wydarzenia realizowanego online.

 

- udzielamy bieżących konsultacji przez cały okres realizacji

- wspieramy w działaniach promocyjnych

  • - organizujemy szkolenie nt działań promocyjnych
  • - przekazujemy pakiet materiałów promocyjnych do rozpowszechniania