ANNA SKIERSKA
Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne
Szkoła: II L.O. im. Mieszka I w Szczecinie
Opiekun naukowy: dr Jolanta Wolska
Projekt ma na celu stworzenie ogniwa słonecznego, które jest tanie i proste w budowie. Badania polegają na budowaniu ogniw w różnych konfiguracjach (różne rodzaje podłoża i barwnika organicznego), a następnie wykonywaniu charakterystyk prądowo - napięciowych, badaniu pracy ogniw w różnych warunkach....
Nagroda
I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł
Zobacz więcej
SZYMON KANIKOWSKI
Wykrywacz raka
Szkoła: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Opiekun naukowy: Łukasz Sobotta
Projekt obejmuje stworzenie urządzenia zdolnego do wykrywania nowotworów, na podstawie pomiaru stężenia glukozy w poszczególnych tkankach. Na podstawie badania wykazano, że nowotwory z racji pozyskiwania energii na zasadzie glikolizy, bez możliwości pozyskania energii z cyklu kwasu cytrynowego, pot...
Nagroda
II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł
Zobacz więcej
BARTOSZ PIECHOCKI
Safe flight – innovative idea for a wing modification
Szkoła: IV L.O. im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
Opiekun naukowy: Elżbieta Nowak
W dzisiejszych czasach przemysł lotniczy szybko się rozwija, a konstruktorzy samolotów muszą wymyślać nowe rozwiązania problemów, aby ich samolot był wydajniejszy i bezpieczniejszy. Jako pilot zauważyłem, że w małym lotnictwie problemem jest szczelina, która tworzy się pomiędzy skrzydłem a sterami p...
Nagroda
III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
REGENERON ISEF
Zobacz więcej
PIOTR WALCZAK
Mechanizmy oddziaływania bakteriocyn na komórki bakterii na przykładzie acydocyny M
Szkoła: XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Opiekun naukowy: dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, Kamil Kwiecień, mgr inż. Aleksandra Tymoszewska
Celem pracy była charakterystyka molekularnych interakcji acydocyny M, niebadanej wcześniej bakteriocyny produkowanej przez szczep Lactobacillus acidophilus, z jej receptorem błonowym – transporterem mannozy (Man-PTS). W badaniach wykazano istotny potencjał antybakteryjny acydocyny M skierowany prze...
Nagroda
REGENERON ISEF
Nagroda specjalna od Polpharma
Zobacz więcej
MATEUSZ MALIKOWSKI
JULIA KOSIŃSKA
KALINA WIŚNIEWSKA
Ibuprofen w środowisku: czy szkodzi roślinom? Na ratunek - fotokatalityczny reaktor przepływowy
Szkoła: Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
Opiekun naukowy: dr hab. Marek Wiśniewski
Celem naszych badań jest zaradzenie problemowi wciąż wzrastającej zawartości leków w środowisku. Skonstruowaliśmy urządzenie usuwające leki, bądź ich nie do końca zmetabolizowane pozostałości z wód. Urządzenie bazuje na metodzie fotokatalicznego rozkładu substancji organicznych, gdzie fotokatalizato...
Nagroda
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni
Nagroda specjalna od Banku Ochrony Środowiska
Zobacz więcej
JACEK ORSZULIK
BWSD – Bicycle Warning System for the Deaf
Szkoła: Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
Opiekun naukowy: Artur Hausman, Krzysztof Smyczek
BWSD to system, który ma na celu pomóc osobom niesłyszącym poruszać się bezpiecznie rowerem po drogach. System ten ostrzega rowerzystę, gdy za jego plecami znajdzie się samochód i pozwala na szybką jego reakcję na zaistniałą sytuacje (na przykład zjechanie bliżej krawędzi jezdni by umożliwić samocho...
Nagroda
Nagroda specjalna DPD Polska Stypendium w wysokości 3000 zł
Nagroda od Wrocławskiego Parku Technologicznego
Zobacz więcej
OSKAR MAKOWSKI
Ocena możliwości wykorzystania larw Zophobas morio do utylizacji styropianu na skalę przemysłową
Szkoła: Zespół Szkół Katolickich im. Świętej jadwigi Królowej w Tczewie
Opiekun naukowy: Paweł Szczeblewski
Projekt ma na celu sprawdzenie czy larwa Zophobas morio (drewnojad) może zostać wykorzystana w przyszłości na szeroką skalę do utylizacji różnych form przetworzonego polistyrenu. W eksperymencie wykorzystam pojemniki z larwami drewnojada, które zostaną podzielone na trzy grupy. Przetworzona forma po...
Nagroda
EXPO-SCIENCES Europe 2020 w Rumunii
Nagroda Innowator jutra
Zobacz więcej
MICHAŁ KACZMAREK
Sygnalizator Zewnętrzny Palenia Odpadami Toksycznymi SZPOT
Szkoła: Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku
Opiekun naukowy: Wojciech Kaczmarek
SZPOT (IETSI) to prototyp urządzenia, które ma szansę skutecznie zwalczyć problem spalania odpadów w domowych paleniskach. Projekt zakłada instalację takich czujników na kominach domów (budynków z własnym ogrzewaniem), celem kontroli składu chemicznego gazów wylotowych. W przypadku wykrycia toksyn, ...
Nagroda
Nagroda specjalna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
EXPO-SCIENCES Europe 2020 w Rumunii
Zobacz więcej
MARCEL KIJANKA
KACPER KIEDOS
PAWEŁ KLECHA
Komunikator Lorma
Szkoła: I L.O. im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
Opiekun naukowy: Zenona Stojecka
W naszym projekcie podjęliśmy problem trudności w komunikacji między osobami głuchoniewidomymi, a pełnosprawnymi, którzy nie mają często świadomości istnienia takiej niepełnosprawności. Powszechną metodą do kontaktu z głuchoniewidomymi jest alfabet Lorma, który polega na zaznaczaniu różnych gestów (...
Nagroda
EXPO-SCIENCES Europe 2020 w Rumunii
Zobacz więcej
KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Przystosowanie roweru trójkołowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zdalnie sterowany rower rehabilitacyjny
Szkoła: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. janusza Groszkowskiego w Białymstoku
Opiekun naukowy: Grzegorz Wróblewski
Za cel projektu wybrano zadanie zbadania i zaprojektowania urządzenia umożliwiającego korzystanie z roweru osobom, które samodzielnie nie są do tego zdolne. W ramach realizacji przedsięwzięcia zapoznano się ze znanymi rodzajami napędów i wybrano jeden z nich. Prace udało się wykonać dzięki wykorzyst...
Nagroda
Nagroda za Innowację społeczną
Zobacz więcej
SYLWIA UMIŃSKA
DAWID PAROL
Wykorzystanie właściwości biobójczych ekstraktu żołędziowego w ekologicznym gospodarstwie rolniczym
Szkoła: II L.O. im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce
Opiekun naukowy: Anna Mynyk, dr Jan Paweł Jastrzębski
W kręgu naszego zainteresowania, znalazło się zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich min. z żołędzi. To punkt do podjętych przez nas działań w kierunku zastosowania ekstraktu jako ekologicznego środka konserwującego w przechowalnictwie m.in. warzyw oraz naturalnego środka odkażając...
Nagroda
International Since Summer Camp School w Serbii
Zobacz więcej
AGATA GAWEŁ
MIX2 – nowy naturalny inhibitor oporności wielolekowej
Szkoła: Uniwersytet Medycznego w Warszawie
Opiekun naukowy: dr Marlena Godlewska, dr Anna Stachurska
Lekooporność stanowi obecnie istotną przeszkodę w skutecznym leczeniu wielu chorób, w tym infekcji bakteryjnych, jak i chorób nowotworowych. Celem projektu było poszukiwanie i zbadanie wpływu kompozycji ekstraktów pochodzenia naturalnego na lekooporność komórek. W badaniach zastosowano mieszaniny ek...
Nagroda
International Since Summer Camp School w Serbii
Zobacz więcej