Program Mentorski 2020

Program Mentorski E(x)plory skierowany jest do młodych talentów naukowych, wynalazców i innowatorów w wieku 13-20 lat. Założeniem Programu jest wsparcie w rozwijaniu pomysłów na projekty naukowe i techniczne poprzez indywidualną współpracę z laureatami poprzednich edycji Konkursu Naukowego E(x)plory oraz udział w webinariach i spotkaniach tematycznych.

W ramach programu beneficjenci programu mogą skorzystać ze wsparcia w postaci:

- 10 godzin konsultacji indywidualnych z mentorami

- udziału w 3 webinariach tematycznych („Jak prowadzić badania naukowe”, „Jak skutecznie prezentować projekt naukowy”, „Ochrona własności intelektualnej”)

- udziału w spotkaniu informacyjnym oraz spotkaniu podsumowującym program

 

Pierwsza edycja Programu Mentorskiego w tej formie odbyła się w 2020 roku. W realizację Programu zaangażowanych było 6 laureatów minionych edycji Konkursu Naukowego E(x)plory, którzy przyjęli w projekcie funkcję mentorów:

Anna Aldona Skierska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Trzykrotna laureatka Konkursu Naukowego E(x)plory. Jej projekt „Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne”, którego celem jest stworzenie taniego i łatwego w budowie ogniwa słonecznego otrzymał I nagrodę główną w Konkursie Naukowym E(x)plory w 2019 roku.

Michał Ratajczak - Student mechaniki i projektowania maszyn na Politechnice Warszawskiej. Członek stowarzyszenia Polskich wynalazców i racjonalizatorów. Innowator i popularyzator nauki. Od 2015 roku realizuje projekt, badania wpływu barwy światła na pracę i wydajność użytkowników oraz tworzy autorski system oświetlenia- “Kandelka”. Część projektu realizowana była przy współpracy z Akademią Morską w Gdyni. Elementy projektu zostały zgłoszone jako wynalazek do urzędu Patentowego Laureat konkursu prac młodych naukowców E(x)plory, krajowego konkursu EUCYS i konkursu młody innowator. Uczestnik kilku międzynarodowych wystaw wynalazków między innymi w Brukseli, Warszawie,Targi IMM- New Talents w Kolonii. Obecnie realizuje projekt szybkiego prototypowania i tworzenia części zamiennych maszyn przemysłowych przy wykorzystaniu metod przyrostowych. W swojej pracy korzystał z mentoringu firmy PwC. Współpracował również z firmą PwC w dziale wsparcia projektów. Członek zarządu koła naukowego konstruktor, z którym opracowuje nowe zastosowania i podejścia w druku 3D. Prowadzi warsztaty, prelekcje związane ze światłem, techniką i popularyzacją nowych technologii i nauk technicznych.

Igor Kaczmarczyk - młody naukowiec, reprezentował Polskę w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej w Brukseli w 2016 roku, trzykrotny laureat Konkursu Naukowego Explory (2014,2015,2016). Po ukończeniu studiów licencjackich z biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, rozpoczął studia magisterskie w Departamencie Biologii Strukturalnej Instytutu Weizmanna w Izraelu. Jego praca licencjacka, zrealizowana pod opieką Dr Sebastiana Glatta w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii została wyróżniona w Konkursie "Złoty Medal Chemii" w 2019r. Równolegle do studiów prowadzi startup, w którym rozwija autorski projekt dotyczący badania bakteriobójczych właściwości ekstraktów z bursztynu bałtyckiego. Prace te zostały nagrodzone główną nagrodą w Konkursie Gdyński Biznesplan.

Piotr Lazarek - uczeń londyńskiej szkoły średniej Dulwich College oraz absolwent polskiego liceum ogólnokształcącego FILOMATA. Od ponad trzech lat rozwija swoje projekty naukowe w dziedzinie inżynierii środowiskowej. Dotychczas największymi przedsięwzięciami Piotra były:

1) Prototyp Autonomicznego Pojazdu do Prewencyjnej Analizy Stanu Gleby na Polach Uprawnych (ALISA)

2) System Zarządzania Energią w Układach Zasilania Samolotów na Panele Słoneczne

Piotr jest zdobywcą wieluprestiżowych nagród, takich jak:

- Pierwsze miejsce w kategorii inżynierii środowiskowej na „Intel International Science and Engineering Fair”

- Nagroda specjalna Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów

- Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie projektów naukowych „E(x)plory”

- Drugie miejsce w ogólnobrytyjskim konkursie naukowym „the Big Bang Competition”

- Nagroda specjalna „Young Scientific Instrument Maker Award”  

- Drugie miejsce w polskiej edycji „European Union Contest for Young Scientists”

Piotr w ciągu ostatnich 3 lat został wyróżniony Stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz dwukrotnie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jego planem na przyszłość a zarazem największym marzeniem jest studiowanie na kierunku elektronicznym oraz założenie dobrze prosperującej firmy technologicznej w Polsce.

Szymon Kanikowski - Urodzony 18 października 1998r. w Poznaniu. Student kierunku analityka medyczna Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pasjonat nauk biologicznych i medycznych. Interesuje również się fizyką, historią, matematyką i analizą instrumentalną. Uczestnik konkursu Explory w 2017r. z projektem "Medium wpływające na sprawność cieplną w układzie rurek cieplnych z jednoczesnym zapobieganiem eutrofizacji" Uczestnik Intel Isef w 2018r z tym samym projektem Uczestnik Explory w 2019 roku z projektem "Wykrywacz raka", w którym zdobył 2 miejsce. Posiada doświadczenie w analizie chemicznej pierwiastków i związków chemicznych oraz w diagnostyce laboratoryjnej chorób , w szczególności chorób nowotworowych. Posiada doświadczenie w projektowaniu instalacji odzysku ciepła i energii.

Szymon Gaca - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na profilu biologiczno-chemicznym. Student technologii chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Należy do koła naukowego PUT Chemistry zajmującego się popularyzacją nauki wśród młodzieży oraz organizacji IAESTE prowadzącej wymianę studencką z zagranicznymi firmami. W trakcie edukacji prowadził badania z zakresu fizjologii roślin. Dzięki prowadzonym badaniom został finalistą Konkursu Naukowego E(x)plory 2017 i reprezentował Polskę podczas MILSET Milset Expo-Sciences Europe 2018.

 

A oto 12 projektów, które wzięły udział w Programie Mentorskim w 2020 roku:

 1. Nina Cielica„Efekt zwijania ciekłej liny w cieczach lepkosprężystych”
 2. Kamil Kwiatkowski„Analiza ilości wykorzystanej w użytku codziennym wody oraz możliwość ograniczenia jej zużycia przy zastosowaniu Aquastopera”
 3. Bartłomiej Koszek„Impulsowa elektroliza na żądanie jako sposób zwiększenia popularności samochodów napędzanych wodorem”
 4. Szymon Muszytowski „Badania nad prototypowym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny”
 5. Jakub Wróblewski, Dariusz Wróblewski – „System Kontroli Wektora Ciągu – w przystosowaniu do modelarskich rakiet klasy G i H”
 6. Jakub Głazowski – „Własności optyczne filamentów transparentnych i ich wykorzystanie w optyce”
 7. Barbara Buchalska – „Zastosowanie lipopolisacharydu do wywołania apoptozy w komórkach raka wątrobokomórkowego (carcinoma hepatocellulare)”
 8. Dominika Podgórska – „Badanie właściwości bakteriobójczych ekstraktów z cynamonu i żurawiny na podstawie bakterii Escherichia coli, jako bakterii gram-ujemnej, oraz Staphylococcus epidermidis, jako bakterii gram-dodatniej, oraz ich porównanie z lekami: amoksycyliną i furazydyną”
 9. Martyna Koronowicz – „MEDYCYNA MOLEKULARNA W EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ - szkolny test na genotyp chronotypu „porannego ptaszka” i „nocnej sowy”.
 10. Adam Ciesielski, Kacper Radzikowski, Dawid Tarabasz – „Stanowisko dydaktyczne do wyznaczania wartości przyśpieszenia ziemskiego np. w Warszawie za pomocą wahadła matematycznego, z zastosowaniem precezyjnego pomiaru czasu. Instrukcja do wykonywania ćwiczenia”.
 11. Natalia Gackowska – „Analiza bioinformatyczna genu TMAO u ryb głębinowych (obiekt jeszcze niezweryfikowany) żyjących na różnych głębokościach”
 12. Patryk Wekweit – „Synesthetic - wykorzystanie technik synestetycznych w procesie zapamiętywania i uczenia się”

 

 

 

 

 
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków
Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów
wybitnie uzdolnionych 2020