Celuloza bakteryjna jako baza do tworzenia biomateriałów

Celem mojego projektu jest uzyskanie nowoczesnych biomateriałów. Planuję użyć celulozy bakteryjnej jako bazy do utworzenia substancji. Celuloza bakteryjna wytwarzana jest przez bakterie Glukonacotobacter xylinus, uzyskiwałam ją w procesie naturalnej fermentacji octowej oraz w sztucznej hodowli. Uważam, że są dwie możliwości zastosowania celulozy bakteryjnej- jako biomateriału i opatrunku na trudno gojące się rany. Chcę sprawdzić, czy połączenie celulozy bakteryjnej z mieszanką opisaną w Bald’s Leechbook – lekiem, który był wykorzystywany do leczenia zakażenia oka, przyniesie dobry efekt terapeutyczny. Inną możliwością wykorzystania celulozy bakteryjnej jest jej estryfikacja kwasami organicznymi w celu uzyskania biomateriału, który można użyć jako alternatywy dla polietylenu.

Nagrody

    Nagroda specjalna Ambasady Izraela - staż naukowy