Program grantowy 2022

Program grantowy „Minigranty dla Młodych Talentów” to szansa dla rozwijających swoje projekty naukowe, badawcze oraz wynalazki.

Program grantowy jest dedykowany młodzieży szkolnej w wieku 13-20 lat. Celem programu jest dofinansowanie rozwoju projektów, związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Łączny budżet Programu to 21 000 zł, a najwyższa kwota dosfinansowania wynosić będzie 700 zł.

Dzięki programowi Młodzież może rozpocząć, rozwinąć lub dokończyć swoje projekty. Środki można przeznaczyć m.in. na: materiały do projektu, urządzenia, narzędzia, sprzęt, odczynniki, badania laboratoryjne, dojazdy do laboratorium, korepetycje.

Aplikacje do Programu przyjmowane są do 23.09.2022 r.

Dofinansowanie uzyskają   projekty,  które spełniają kryteria formalne i otrzymają najwyższą punktację w kryteriach merytorycznych. 

WYNIKI PROGRAMU GRANTOWEGO

 

W zeszłym roku, w Programie Grantowym dofinansowano następujące pomysły.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiałów video Pana Jakuba Słupczewskiego, jednego z grantobiorców, które przedstawiają efekty jego pracy:

https://www.youtube.com/watch?v=aJhQcxydGdo

https://www.youtube.com/watch?v=DjeiYlIDLbA

 

W 2022 projekty oceniać będą 

 

Koordynatorka Programu

Paulina Karpińska

tel: 604526507

p.karpinska@fzt.org.pl

 

Partnerem Programu Grantowego 2022 jest Fundacja Empiria i Wiedza.