Zespół tworzący Explory

Dyrektor Fundacji
Joanna Gogolińska
+48 608 334 695
Koordynator Konkursu E(x)plory
Dorota Braziewicz
+48 728 804 557
Specjalista ds. administracji i finansów
Paulina Karpińska
Specjalistka ds. projektów
Agata Balak
570 151 499
Koordynator ds. Projektów / Urlop macierzyński
Katarzyna Lester
+48 570 151 499
Kontakt z mediami
Sylwia Razuwajew
+ 48 503 747 216