Crush (the) Leavings - Ecological Antipollution Reactor “CLEAR”

Celem naszych badan jest zaradzenie problemowi wzrastającej zawartości leków w środowisku. Skonstruowaliśmy urządzenie bazujące na metodzie fotokatalicznego rozkładu substancji organicznych. Potwierdziliśmy biotoksyczność mikrostężeń ibuprofenu badając ich wpływ na kiełkowanie i wzrost roślin uprawnych. Przeprowadziliśmy szereg badań na ampicylinie, ibuprofenie oraz błękicie metylenowym przy użyciu UV-Vis. Dzięki nowym, domieszkowanym fotokatalizatorom udało nam się uzyskać znaczny skok wydajności. Kształt urządzenia w skali makro oraz odpowiednio dobrane złoże kwarcowe pozwalają na podłączenie reaktora do działających obecnie oczyszczalni jako końcowy etap oczyszczania.

Nagrody

    Nagroda specjalna od Polpharma