Szyfrowanie wiadomości z użyciem własności hipersfery

Symetryczny algorytm szyfrowania dowolnych informacji z użyciem własności hipersfery i przestrzeni wielowymiarowych. Opiera się on na możliwości przedstawienia każdej informacji jako punktu w przestrzeni n-wymiarowej. Opisany algorytm zostawia całkowitą swobodę sposobu implementacji - dane mogą być szyfrowane blokowo lub wszystkie naraz. Praca zawiera dowód matematyczny na to, że dla każdej trójki wiadomość, klucz, wektor inicjujący istnieje dokładnie jeden kryptogram, czyli na to, że algorytm działa poprawnie i nie ma ryzyka utraty danych. Praca zawiera wskazówki dotyczące wydajnej implementacji algorytmu. Ma on zapewnić prywatność i bezpieczeństwo ludziom.

 

Nagrody

    I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł
    REGENERON ISEF
    Nagroda od Wrocławskiego Parku Technologicznego