Usieciowane poliakrylany z podstawnikami alkilowymi jako materiały pochłaniające ropę naftową i jej pochodne

Zarówno w przypadku masowych wycieków ropy naftowej jak i benzyny unoszącej się na wodzie w portach, zanieczyszczenie mórz jest poważnym problemem ekologicznym i ekonomicznym. Na całym świecie trwają więc prace nad znalezieniem materiału pozwalającego na szybkie i efektywne zebranie i odzyskanie cennego surowca. W mojej pracy udało mi się opracować żele na bazie usieciowanych poliakrylanów, które są jednocześnie proste w syntezie i posiadają dobre właściwości sorpcyjne.

Nagrody

    INESPO w Holandii
    Program mentorski PwC