Origami BioBandage - multipotencjalny bioimplant

Cel projektu to wytworzenie implantu składającego się z polimerowej nanomaty pokrytej komórkami macierzystymi. Do opisu interakcji pomiędzy komórkami, a matą oraz między całym bioimplantem, a tkankami pacjenta kluczowe było wykorzystanie narzędzi matematycznych. W oparciu o symulację komputerową potwierdzono poprawność autorskiej metody „cell orgiami”, czyli wykorzystania sił trakcyjnych komórek do ukształtowania maty. Nanowłókninę wzbogacono o hydroksoapatyt, co pozwoliło zastosować implant do stymulacji regeneracji tkanki kostnej np. chorych z osteoporozą. Podobną matę będzie można wykorzystać w terapii wspomagającej leczenie raka piersi.

 

„Licealistka z Piotrkowa Trybunalskiego wymyśliła sposób na raka”. Bohaterką takich nagłówków jest Joanna Jurek, która opowiada o 

swojej intensywnej przygodzie z nauką."

 

 

 

 

 

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/sukces-z-pasji-rozmowa-z-joanna-jurek,14931

 

 

 

Nagrody

    III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł