Opaska "Asystent Ratownika"

Projekt „Asystent Ratownika” zakłada dostarczanie kluczowych informacji, gdy niezbędna jest pomoc w chwili zagrożenia zdrowia lub życia. Za pomocą aplikacji ratownik może przystąpić do czynności w ciągu 0,8 sek. Oferowany sposób dostępu przez nośnik danych jest jednym z najszybszych w swej kategorii przy zachowaniu niezależności od warunków atmosferycznych, a także telekomunikacyjnych. Tworzy to możliwość bezpiecznego odczytania informacji zdrowotnych o posiadaczu wszędzie tam gdzie zasięg telefonii komórkowej nie dociera. Projekt ten odniósł liczne sukcesy na wielu konkursach (1. miejsce w Polsce OIT oraz 3 miejsce w Europie - IWIS 2014).

Nagrody

    Infomatrix w Rumunii