System chroniący kierowcę samochodu przed zaśnięciem 'Total Car Rescue'

System 'Total Car Rescue' ma na celu kompleksową ochronę kierowcy pojazdu drogowego przed zaśnięciem. By uzyskać ten efekt opracowaliśmy szczegółowo algorytm analizujący w czasie rzeczywistym dziesięć fizycznych parametrów otoczenia, takich jak natężenie oświetlenia, czas od ostatniej zmiany prędkości kątowej kierownicy lub puls kierowcy. Po poddaniu ich specjalnej obróbce uzyskujemy tak zwane bieżące wartości bezpieczeństwa, które pozwalają nam określić prawdopodobieństwo zaśnięcia w danym momencie. Gdy jest ono zbyt wielkie urządzenie wszczyna alarm – jeżeli kierowca się do niego nie ustosunkuje wzywa ono na miejsce specjalistyczną pomoc.

Nagrody