Inhibicja reduktazy rybonukleotydowej przez trans-resweratrol, trans-piceatanol i hydroksymocznik - implikacje do projektowania leków antynowotworowych

W niniejszej pracy studiowano reakcje trans-resweratrolu i trans-piceatanolu z rodnikami tyrozylowym i cysteinowym, których zmiatanie jest kluczowe dla inhibicji enzymu reduktazy rybonukleotydowej (RR) oraz udowodniono, że związki te mogą być jego efektywnymi inhibitorami. Ponieważ selektywne hamowanie działania RR jest kluczowe dla blokowania proliferacji guzów nowotworowych, badane polifenole mogą być zdolne do inhibicji wielu procesów (w tym kancerogenezy) poprzez blokowanie wolnorodnikowych ścieżek katalitycznych enzymu. Publikacja powstała na bazie niniejszych wyników badań ukazała się na łamach czasopisma Letters in Drug Design & Discovery.

Nagrody

    REGENERON ISEF