Tworzenie wektora plazmidowego jako sondy do wykrywania intronów w Candida albicans

Candida albicans to fascynujący grzyb ze względu na właściwości chorobotwórcze. Chociaż sekwencja jego genomu jest znana, to do tej pory 72.80 % genów pozostaje niescharakteryzowanych (Candida Genome Database, 07.03.15). Ta wiedza może się przyczynić do stworzenia farmaceutyków, skutecznie działających na infekcje wywoływane przez Candida albicans. Stworzyłam więc plazmidy ze wstawką komplementarną do intronu mitochodnrialnego C. albicans - COBI2. Stanowią one własność Zakładu Genetyki i Biotechnologii w Warszawie i będą wykorzystywane przez jego pracowników. Głównym zastosowaniem jest używanie plazmidów jako sondy molekularnej.

Nagrody

    Expo-Sciences International