Incredibile dictu, czyli wpływ lokalnych hodowli ryb na środowisko naturalne

Stan wód stojących i przepływowych w Polsce pogarsza się. Celem pracy jest polepszenie warunków życia różnych gatunków wolno żyjących ryb, a także wsparcie ekonomicznie przedsiębiorców, poprzez ekologiczne rozwiązania. Zaproponowany został innowacyjny projekt osadnika, który oczyszczałby wodę ze znajdujących się w niej związków organicznych oraz dzięki turbinom zaopatrywałby hodowlę w prąd elektryczny. Realizując naszą pracę, nawiązaliśmy kontakt z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Ponad to projekt uzyskał pozytywną aprobatę naukowców, na co dzień zajmujących się ochroną ryb oraz pozytywną opinię hodowców ryb.

Nagrody

    INESPO w Holandii