O utlenianiu jonów siarczanowych(IV) w winie, czyli do czego jeszcze można wykorzystać złoto?

Celem pracy jest opracowanie i wytworzenie filtra w oparciu o nanozłoto, które katalizowałoby reakcję utleniania jonów HSO3- do SO42-. Filtr mógłby być sprzedawany klientom do użytku domowego. Wprowadzenie filtra na rynek zniwelowałoby niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji alergicznych u konsumentów. Zbadano szybkość reakcji samoistnego utleniania w oparciu o manganometrię. Otrzymano nanocząstki złota przy użyciu dwóch metod - Brusta i galwanicznej. Przygotowano matryce (płytka tytanowa oraz modyfikowane żywice Merrifielda i 2-chlorotritylowa), na których osadzono nanocząstki. Zbadano wydajność reakcji utleniania siarczanów (IV) przez filtr.

Nagrody

    Program mentorski PwC