Jak zorganizować Festiwal?

 

Przeprowadzimy i pomożemy w procesie organizacji Festiwalu. Przygotowaliśmy z tą myślą specjalny przewodnik „Jak zorganizować Szkolny Festiwal Explory?” (do pobrania niżej), w którym zebraliśmy nasze wieloletnie doświadczenia. Szkoły, które zdecydują się zorganizować Szkolny Festiwal Explory mogą liczyć zarówno na wsparcie merytoryczne – na każdym etapie jego realizacji, jak i na wsparcie finansowe w ramach programu „Granty na Festiwale Explory”.

Od czego zacząć?

Z naszego doświadczenia wynika, że przed podjęciem decyzji o realizacji Festiwalu warto:

-  przedstawić Gronu Pedagogicznemu pomysł zorganizowania Szkolnego Festiwalu Explory, jego wstępne założenia i zachęcić  do aktywnego włączenia się w organizację Festiwalu

- zaprezentować uczniom ideę Konkursu Explory, sukcesy osób biorących udział w poprzednich edycjach, przedstawić korzyści wynikające z udziału w Konkursie, oszacować wstępną liczbę projektów możliwych do zrealizowania

- zastanowić się nad formą Festiwalu (stacjonarna czy online) oraz lokalizacją Konkursu - sprawdzić dostępność miejsca do rozlokowania min. 10 stanowisk z uwzględnieniem zespołów wieloosobowych, umożliwiając odwiedzenie Festiwalu przez grupy szkolne z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej

- przeprowadzić analizę możliwości szkoły, uwzględniając przede wszystkim zapewnienie systemu wystawienniczego dla autorów projektów naukowych w stacjonarnej wersji festiwalu lub systemu zdalnego, ewentualnego cateringu dla uczestników Festiwalu i zaproszonych gości oraz przygotowanie i rozpropagowanie materiałów promujących wydarzenie (zaproszenia, plakaty)

Jak już zapadnie decyzja należy:

- wyznaczyć Szkolnego Koordynatora Festiwalu, który będzie odpowiadał za realizację wydarzenia i do kontaktów z Fundacją

- zastanowić się, co będzie potrzebne do realizacji projektu i jakimi zasobami własnymi dysponuje szkoła

- zebrać min. 10 projektów badawczych lub wynalazczych (można zaprosić do współpracy inne szkoły i zorganizować międzyszkolny festiwal)

-  zaprosić 3-4 jurorów do oceny projektów konkursowych - ekspertów z dziedzin, w których zgłoszono projekty. Każdy prezentowany na Festiwalu projekt powinien być oceniony przez 3 jurorów. Jurorzy wybierają najlepsze projekty, które zakwalifikują do regionalnego etapu Konkursu Explory

- upewnić się czy zgłoszone do Konkursu projekty są zgodne z regulaminem Explory

- ustalić harmonogram działań począwszy od fazy przygotowań po ewaluację – jasno określić daty wszystkich ważnych punktów programu – termin Festiwalu, termin nadsyłania zgłoszeń, terminy spotkań i szkoleń,  rozesłania informacji prasowej

- gdy harmonogram jest gotowy – rozpocząć akcję informacyjną w szkole – zaprosić uczniów i nauczycieli na spotkanie, żeby  opowiedzieć o nadchodzącym wydarzeniu

-  warto zaangażować lokalne firmy, uczelnie, rodziców – lokalna społeczność chętnie włącza się w ciekawe inicjatywy

-  należy pamiętać o dokumentacji (oświadczeniach, zgodach, regulaminie) – to bardzo ważne! – udostępnimy wzory

-  dobrze zaplanować dzień wydarzenia, aby wszyscy wiedzieli, co będzie się działo w szkole

- w dniu Szkolnego Festiwalu Explory bawić się dobrze! To wielkie święto nauki dla całej szkoły!

-  po Festiwalu przygotować raport (ewaluację) z działań oraz rozliczenie finansowe

 Jak wspieramy w realizacji Szkolnych Festiwali Explory?

- udzielamy wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń (w ramach Programu „Granty na Festiwale Explory”)

- instruujemy krok po kroku jak zorganizować i przeprowadzić Szkolny Festiwal podczas specjalnego spotkania oraz udzielamy konsultacji na bieżąco (według potrzeb)

- przybliżamy chętnym uczniom zasady Konkursu Explory (podczas dedykowanego spotkania)

- udostępniamy niezbędne materiały i szablony dokumentów

- wspieramy w promocji wydarzenia

- nauczycielom podpowiadamy jak  pracować z uczniem nad projektem badawczym (organizujemy warsztat w tym zakresie)

- zakwalifikowanym do regionalnego etapu Konkursu uczniom proponujemy udział w warsztatach nt. prezentacji projektu badawczego, jak dobrze wypaść przed jury i pokonać stres

Poradnik do pobrania.