Szkolny Festiwal E(x)plory w Tarnowie

Za nami pilotażowa edycja Szkolnego Festiwalu E(x)plory, który odbył się w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Tarnowie! Dziękujemy Dyrekcji oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. Szczególne wyróżnienie należy się  Edycie Kowalskiej, koordynatorce Festiwalu ze strony Szkoły. Zdobyte przez nas doświadczenie na pewno wykorzystamy przy realizacji kolejnych Festiwali w 2018 roku.

Szkolny Festiwal E(x)plory był pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii. Stanowi część Programu E(x)plory, który wspiera utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promuje ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej (patrz Konkurs Naukowy E(x)plory). Pierwsza edycja odbyła się 15 grudnia w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

W Szkolnym Etapie Konkursu Naukowego E(x)plory wzięło udział :

 • 41 młodych naukowców
 • 12 opiekunów naukowych
 • 5 jurorów
 • 12 wolontariuszy (uczniów szkoły)
 • 9 wykładów i warsztatów przeprowadzonych dla uczniów szkoły w ramach festiwalu
 • 5-6 instytucji partnerskich : uczelnie wyższe, firmy itp.
 • 600 uczestników warsztatów festiwalowych – cała szkoła

Jurorami byli :

 • mgr Marta Piszczek
 • dr inż. Daniel Król
 • inż. Adam Dychtoń
 • mgr inż. Paweł Kordzikowski
 • dr hab. Andrzej Niedojadło.

Podczas Konkursu rolę doradczą pełnił Mateusz Stec - zwycięzca Konkursu Naukowego E(x)plory w 2013 roku,  a jednocześnie absolwent ZSME.

Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele kuratorium i urzędu miasta Tarnowa. Prezydent Miasta Tarnowa zdecydował się na wręczenie nagrody specjalnej. Pojawili się również przedstawiciele mediów lokalnych - prasa, radio i telewizja

W ramach zajęć festiwalowych dla wszystkich uczniów szkoły przeprowadzono następujące zajęcia :

 1. Zastosowanie nowoczesnych technologii w neurochirurgii - lek. med. Marcin Czternastek – neurochirurg.
 2. Warsztaty fotograficzne - Michał Stańczyk.
 3. Wykład i warsztaty pt. „Czy gwary są wciąż żywe? – Słownictwo gwarowe wśród studentów PWSZ w Tarnowie”. Jest to Projekt naukowy studentów Sekcji Językoznawczej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów w Tarnowie. Wydarzenie prowadzone przez studentów PWSZ pod opieką dr Elżbiety Kwinty.
 4. Wykład pt. „Pedel na Uniwersytecie Krakowskim w średniowieczu” - dr hab. Krzysztof Pawłowski.
 5. Wykład pt. „Długa matematyczna sztafeta – historia twierdzenia Fermata” - dr Beata Milówka.
 6. Prezentacja firmy IBM - Rafał Szypułka.
 7. Wykład „Stworzenie i ewolucja, czyli relacja wiara-nauka” - ks. dr hab. Tadeusz Pabjan.
 8. Wykłady pt. „Radon zagrożenia i ochrona” oraz „Broń jądrowa” - prof. dr hab. Krzysztof Kozak – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 9. Wykład poświęcony odnawialnym źródłom energii – dr hab. inż. Dariusz Foszcz z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

  

Celem Festiwalu było wyłonienie trzech projektów, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory.

Oto projekty i laureaci Szkolnego Festiwalu E(x)plory w Tarnowie:

 1. "Spectrum 3D" - Kacper Osika, Marcin Pater, Adrian Biedrzycki, Marcin Łukasik (projekt, który otrzymał również dodatkową nagrodę przyznana przez Prezydenta Miasta Tarnowa).
 2. "Zautomatyzowany system sortowania połączony z inteligentnym magazynem wysokiego składowania." - Paweł Szczygiełek.
 3. "Budowa drukarki 3D." - Kamil Stojak.

Wydarzenie dofinansowane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Zobaczcie relację z wydarzenia.

Film