SZKOLNY FESTIWAL EXPLORY w Toruniu

Szkolny Festiwal Explory w Toruniu odbędzie się w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym 30 listopada 2022. Wydarzenie otworzy Dyrektor Szkoły, mgr Arkadiusz Stańczyk, a w części festiwalowej wydarzenia społeczność szkolna weźmie udział w szeregu warsztatów i wykładów przedstawicieli kujawsko-pomorskich uczelni. 
Kluczowym elementem wydarzenia będzie również część konkursowa, w której młodzi naukowcy zaprezentują swoje pomysły na zmianę świata. 

Agenda wydarzenia: 


10.00 – uroczyste otwarcie Szkolnego Festiwalu Explory przez Dyrektora Uniwersyteckiego Liceum
Ogólnokształcącego – mgr Arkadiusz Stańczyk
10.05 – 10.20 – wystąpienia zaproszonych gości
10.20 – 10.45 – prezentacje prac konkursowych
10.45 – 12.00 – ocena prac konkursowych – rozmowy autorów projektów z jurorami, sala 9
12.15 – ogłoszenie wyników - przyznanie akredytacji na etap regionalny Konkursu Explory dla
wybranego projektu