E(x)plory 2014

Więcej informacji wkrótce.
Zobacz laureatów