E(x)plory 2015

Więcej informacji wkrótce.
Zobacz laureatów