E(x)plory 2012

Więcej informacji wkrótce.
Zobacz laureatów