E(x)plory 2013

Więcej informacji wkrótce.
Zobacz laureatów