Warszat: Metody i narzędzia kreatywne w realizacji projektów w Szczecinie

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach skierowanych są do młodych, uzdolnionych uczniów gimnazjów i klas ponadgimnazjalnych w wieku 13-20 lat, którzy chcą dalej rozwijać swoje projekty naukowe i spełniać swoje pasje. Jest to szansa bezpłatnego udziału w zajęciach nie tylko dokształcających i poszerzających Waszą wiedzę, ale także inspirujących młodych do rozwoju!

Technopark Pomerania w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6

26-27.11 – Metody i narzędzia kreatywne w realizacji projektów, limit miejsc: 12  (pobierz)

10-11.12 – Metody i narzędzia kreatywne w realizacji projektów, limit miejsc: 12  (pobierz)

Co należy zrobić, aby już dziś zgłosić się do udziału w warsztatach?

Wypełnić załączony formularz (pobierz) i nadesłać na adres warsztaty@explory.pl Uwaga! Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Uczestnicy warsztatów mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu w kwocie do 20 PLN na osobę. Dojazd rozliczany będzie na podstawie biletów komunikacji miejskiej. Uczestnikom zapewniane jest wyżywienie oraz materiały warsztatowe.

Kontakt w sprawie Strefy Inspiracji E(x)plory: Katarzyna Lester, k.lester@fzt.org.pl; 784 025 476.