Program Grantowy Explory 2021

W 2021 roku zrealizowaliśmy program grantowy „Minigranty dla Młodych Talentów”. Program grantowy był dedykowany młodzieży szkolnej w wieku 13-20 lat. Celem programu było dofinansowanie rozwoju projektów. Wsparcie finansowe otrzymały 35 projekty (58 autorów). Łączna pula przyznanych środków wyniosła 23060 zł.

Dzięki programowi Młodzież rozpoczęła, rozwinęła oraz dokończyła swoje projekty. Środki przeznaczono m.in. na: materiały do projektu, urządzenia, narzędzia, sprzęt, odczynniki, badania laboratoryjne, dojazdy do laboratorium, korepetycje.

ZOBACZ CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ

Młodzież oceniła program w sposób pozytywny i wskazała na dużą potrzebę takiej formy wsparcia:

„Organizację programu oceniamy bardzo wysoko, pozwala on na rozwój projektów, które bez wsparcia finansowego nie byłyby w stanie osiągnąć pożądanych wyników.”

„Bez udziału w tym programie plany projektów by leżały w szafie, a tak mogłem rozwinąć się. Była to okazja dla mnie abym mógł spróbować swoich sił w świecie technologii”.

„Środki przyczyniły się w gigantycznym stopniu, gdyby nie one nic bym nie zrobił”

„Dzięki przyznanym środkom mogę zrealizować mój projekt. Jestem bardzo wdzięczna”

„Bez pieniędzy z Grantu praca nad projektem nie rozpoczęła by się tak szybko, jak po otrzymaniu środków, za co dziękuję.”

„Dzięki udziale w projekcie mogłem sfinansować zakup niezbędnych części wymienionych w kosztorysie oraz założeniach projektu. Dzięki temu mogłem ukończyć swój projekt w 100%”

„Dzięki dofinansowaniu z grantu udało nam się zrealizować zamierzone cele oraz umożliwiło nam to przeprowadzenie badań w bardziej komfortowych i profesjonalnych warunkach.”.

„Dzięki tym funduszom rozwinęliśmy znacząco nasz projekt teraz nie musimy się martwić o średniej jakości silniki czy kłopotliwy sterownik i możemy skupić się na udoskonalaniu naszego ramienia”.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiałów video Pana Jakuba Słupczewskiego, jednego z grantobiorców, które przedstawiają efekty jego pracy:

https://www.youtube.com/watch?v=aJhQcxydGdo

https://www.youtube.com/watch?v=DjeiYlIDLbA

 

Cieszymy się, że dofinansowanie miało tak duży wpływ na rozwój projektów prowadzonych przez młodzież.

Gratulujemy autorom prowadzonych projektów!

 

LISTA PROJEKTÓW

REGULAMIN

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu  wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych 2021
 
                                     
 
     

Udostępnij ten artykuł: