Jak być mentorem? | CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i opiekunów naukowych na bezpłatne CERTYFIKOWANE SZKOLENIE "Jak wspierać ucznia, czyli o byciu mentorem i mentorką" prowadzone przez Barbarę Halską.

Nad projektem ucznia (również w konkursie Explory) czuwa opiekun naukowy - nauczyciel, wychowawca, rodzic lub opiekun. To mentor, który doradza, udziela wskazówek, wspiera podczas badań i eksperymentów, czuwa nad bezpieczeństwem, pomaga w przygotowaniu prezentacji. W tej roli ważne jest też to, by dostrzegać prawdziwy potencjał swojego ucznia i wyzwalać w nim odwagę do sięgania po więcej.

W ramach warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak pracować ze zdolnym uczniem, jak wyzwalać w nim naturalną ciekawość i pomagać mu w odkrywaniu jego potencjału.

Widzimy się 30 stycznia o 17:00 

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/wjzlh

Prowadzenie: Barbara Halska- nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Specjalistka ds. Marketingu w firmie Hostersi. Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy programowej z informatyki, technik programista. Ekspertka ORE i MEN.