Szkolny Festiwal E(x)plory

 

Fundacja Zaawansowanych Technologii - organizator Programu E(x)plory - zaprasza do współpracy placówki zainteresowane zorganizowaniem u siebie Szkolnego Festiwalu Naukowego przy wsparciu specjalistów realizujących program.

Szkolny Festiwal E(x)plory to jednodniowe wydarzenie, podczas którego naukowi pasjonaci mają szansę na konfrontację własnych pomysłów z ekspertami, zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych oraz rozwijanie swoich zainteresowań. Podczas wydarzeń odbywa się szkolny etap Konkursu Naukowego E(x)plory, a także dodatkowe wykłady, pokazy i warsztaty naukowe dla chętnych uczniów. Celem Festiwalu jest zachęcenie młodzieży do realizacji własnych inicjatyw naukowych i wyłonienie trzech projektów, które wezmą udział w regionalnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory.

Rokrocznie do realizacji wydarzeń zapraszane są szkoły z całej Polski, a wybrane placówki otrzymują wsparcie merytoryczne. Dodatkowo, w zależności od możliwości finansowych, wspieramy szkoły grantami w wysokości ok. 3000 PLN. Poniżej bieżące rekrutacje.

Brak bieżących rekrutacji.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych oraz wyłonienie przez szkołę przynajmniej 3 projektów, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory;
 • program polega na organizacji przez wybraną placówkę Szkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii w oparciu o publikację „Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory? - przewodnik dla szkół i nauczycieli”;
 • w Festiwalu musi zostać zaprezentowanych minimum 15 projektów o charakterze naukowym, przygotowanych zgodnie z Regulaminem Konkursu Naukowego E(x)plory oraz Standardami Etycznymi;
 • prezentacja projektów podczas Szkolnego Festiwalu E(x)plory musi odbyć się w oparciu o wytyczne Fundacji Zaawansowanych Technologii (plakat konkursowy + stoisko z rekwizytami);
 • oceny projektów musi dokonać jury, składające się z 5 nauczycieli lub innych ekspertów (np. z lokalnej uczelni);
 • jury wyłoni  z prezentowanych projektów co najmniej 3, które zostaną zaprezentowane w kolejnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory;
 • szkoła musi wyznaczyć jedną osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora Festiwalu i będzie osobą kontaktową dla przedstawiciela FZT odpowiedzialnego za realizację projektu;
 • szkoła odpowiedzialna będzie za zorganizowanie i przygotowanie miejsca, rekrutację jury, wyłonienie koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory, rozpromowanie wydarzenia wśród uczniów i lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie działania i jego ewaluację.

NA JAKIE WSPARCIE MOŻE LICZYĆ SZKOŁA, KTÓRA WEŹMIE UDZIAŁ W PILOTAŻU:

Wsparcie organizacyjne:

 • Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez FZT;
 • Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory będzie w stałym kontakcie z pracownikiem FZT odpowiedzialnym za realizację projektu;
 • Szkoła realizująca Festiwal otrzyma wsparcie w przygotowaniu i druku materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia (przygotowanie i druk plakatów konkursowych, dyplomów, materiałów informacyjnych itd.).

Wsparcie organizacyjne:

W zależności od możliwości finansowych zainteresowane szkoły wspieramy grantami w wysokości ok. 3000 PLN.

W VIII edycji Programu E(x)plory Szkolne Festiwale odbyły się w:

- XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 1 w Warszawie

- Zespole Szkół w Czudcu

- Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha oraz Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu