Szkolny Festiwal E(x)plory

 

Fundacja Zaawansowanych Technologii - organizator programu E(x)plory - zaprasza do współpracy szkoły zainteresowane zorganizowaniem u siebie Szkolnego Festiwalu Naukowego przy wsparciu specjalistów realizujących program E(x)plory.

W rekrutacji mogą wziąć udział szkoły pracujące z uczniami mieszczącymi się w przedziale wiekowym 13-20 lat.

Dotychczas zostały zrealizowane dwie edycje progamu:

W 2017 roku Festiwal został zrealizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie.

W  2018 roku Festiwal został zrealizowany przez aż trzy szkoły: Zespół Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

4 projekty biorące udział w Szkolnych Festiwalach Naukowych E(x)plory w 2018 roku, dotarły do Finału Konkursu Naukowego E(x)plory 2019, który odbędzie się w Gdyni w dniach 23-25 października 2019 roku.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych oraz wyłonienie przez szkołę przynajmniej 3 projektów, który będzie prezentowany podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory;
 • program polega na organizacji przez wybraną szkołę Szkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii w oparciu o publikację „Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory? - przewodnik dla szkół i nauczycieli”;
 • w Festiwalu musi zostać zaprezentowanych minimum 15 projektówo charakterze naukowym, przygotowanych zgodnie z Regulaminem Konkursu Naukowego E(x)plory oraz Standardami Etycznymi;
 • prezentacja projektów podczas Szkolnego Festiwalu E(x)plory musi odbyć się w oparciu o wytyczne Fundacji Zaawansowanych Technologii (plakat konkursowy + stoisko z rekwizytami);
 • oceny projektów musi dokonać jury, składające się z 5 nauczycieli lub innych ekspertów (np. z lokalnej uczelni);
 • jury wyłoni  z prezentowanych projektów co najmniej 3 projekty, które zostaną zaprezentowane w kolejnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory;
 • szkoła musi wyznaczyć jedną osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora Festiwalu i będzie osobą kontaktową dla przedstawiciela FZT odpowiedzialnego za realizację projektu;
 • szkoła odpowiedzialna będzie za zorganizowanie i przygotowanie miejsca, rekrutację jury, wyłonienie Koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory, rozpromowanie wydarzenia wśród uczniów i lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie działania i jego ewaluację.

 

NA JAKIE WSPARCIE MOŻE LICZYĆ SZKOŁA, KTÓRA WEŹMIE UDZIAŁ W PILOTAŻU:

Wsparcie organizacyjne:

 • Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez FZT;
 • Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory będzie w stałym kontakcie z pracownikiem FZT odpowiedzialnym za realizację projektu;
 • Szkoła realizująca Festiwal otrzyma wsparcie w przygotowaniu i druku materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia (przygotowanie i druk plakatów konkursowych, dyplomów, materiałów informacyjnych itd.).

Wsparcie finansowe

Wybrana do realizacji programu szkoła będzie mogła liczyć na zwrot kosztów i wsparcie finansowe w wysokości ok. 3000 PLN (dofinansowanie może pokryć m.in. - koszty wynajmu sprzętu wystawienniczego, koszty poczęstunku dla uczestników festiwalu, koszty wynagrodzenia koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory), koszty druku plakatów konkursowych oraz materiałów informacyjnych)

- dodatkowo FZT ufunduje nagrody dla co najmniej 1 wskazanego przez jury projektu