Szkolne Festiwale E(x)plory

 

Szkolne Festiwale Explory to wydarzenia organizowane od 2017 roku przez szkoły w całej Polsce we współpracy z Programem Explory. Oparte są na metodologii i regulaminie Konkursu Explory. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do tworzenia oraz rozwijania projektów naukowych i wynalazków. W ramach festiwalu odbywa się szkolny etap Konkursu Explory, podczas którego uczniowie prezentują własne projekty badawcze, a najlepsze z nich są prezentowane na regionalnym etapie Konkursu Explory. W programie Festiwalu przewidziane są wykłady i warsztaty.

Fundacja Zaawansowanych Technologii pokazuje jak zorganizować Festiwal i przeprowadza przez cały proces.

Szkoły są również wspierane finansowo w ramach programu Granty na festiwale.

Zapraszamy do współpracy!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod nr: 570 151 499 lub napisz na adres:  a.balak@fzt.org.pl

Dlaczego warto zorganizować Szkolny Festiwal Explory? Powodów jest wiele, m.in.:

Uczniowie podczas Szkolnego Festiwalu Explory:

- zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków

- zdobywają doświadczenie w pracy metodą projektową

- rozwijają kompetencje miękkie, takie jak prezentacja swoich pomysłów, umiejętność dyskusji, pracy w grupie

- rozwijają umiejętności radzenia sobie z krytyką

- zdobywają motywację do działania i rozwoju pomysłów

- mają możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z ekspertami - co daje wiedzę o tym jak można dalej rozwijać projekt

-  korzystają z międzypokoleniowych grup wsparcia (starsi koledzy pomagają młodszym, absolwenci wchodzą w role jurorów)

- tworzą nowe interdyscyplinarne projekty - otwarta forma konkursu zachęca osoby z różnymi zainteresowaniami do łączenia sił i realizacji nowych projektów

- pracując nad projektem uczą się dostrzegać potrzeby i problemy innych oraz szukać rozwiązań

Dla szkoły Festiwal Explory to:

-  szansa na realizację ciekawego wydarzenia, które wyłania talenty i angażuje całą szkolną społeczność 

- świetna promocja

- szansa na rozwijanie kontaktów i współpracy  z uczelniami, firmami i instytucjami lokalnymi oraz innymi szkołami

-  budowanie wizerunku szkoły wspierającej innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość

Szkolne Festiwale to także:

- łamanie stereotypów i pokazywanie, że młodzież ma ciekawe pomysły

- dowód, że nie trzeba mieć stopnia naukowego, by prowadzić badania i robić ciekawe rzeczy

- szansa na zaprezentowanie nieukończonych jeszcze projektów, bo liczy się pomysł!