Jak długo pełni Pan funkcję Dyrektora szkoły? Czy na przełomie ostatnich lat ta rola się zmieniła?

Zostałem dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 1 października 1990 roku. Były to pierwsze i ostanie wybory dyrektora szkoły przeprowadzone w ramach demokracji bezpośredniej. Dyrektor liceum w kolejnych latach wyłaniany był poprzez tzw. konkursy. Zatem jestem dyrektorem „GDYŃSKIEJ TRÓJKI” od ponad 29 lat.

To, jaką rolę pełni dyrektor zależy od cech osoby, która pełni tę funkcję: od osobowości, od tego jaką ma wizję funkcjonowania i rozwoju zarządzanej placówki, czy potrafi do swojej wizji przekonać właściciela szkoły (np. organ prowadzący szkołę) oraz pracowników, czy umie stworzyć ofertę edukacyjną, która spotka się z pozytywnym odbiorem uczniów (a także ich rodziców). Zależy od tego czy ma charyzmę, czy też jest bezrefleksyjnym wykonawcą różnych poleceń lub nieprzemyślanych pomysłów cieszących poparciem tzw. większości. Dyrektor powinien być otwarty na propozycje mądrych zmian i przedsięwzięcia autorstwa każdego pracownika szkoły, każdego ucznia, każdego rodzica, absolwenta... Powinien umieć słuchać, ale decyzję w każdej sprawie podejmować w sposób niezależny i - jeśli sytuacja tego wymaga – odważny.

Dyrektor szkoły, który jest kiepskim nauczycielem lub nie jest nim wcale, jest tylko administratorem.            

Czy w pracy Dyrektora lub nauczyciela wprowadza się nowe technologie? Czy zna Pan nowoczesne rozwiązania, które pomogłyby Panu lub nauczycielom w codziennej pracy?

Owszem, w pracy dyrektora lub nauczyciela stosowane są nowe technologie. Ale są to tylko technologie, które mogą wspierać nauczanie lub zarządzanie, nic ponadto.  Nowe technologie nie zastąpią nauczyciela-mistrza, którego łączy z uczniem pozytywna emocja. Między uczniem, a komputerem (nawet biokomputerem obdarzonym sztuczną inteligencją) nie powstanie autentyczna więź emocjonalna, która umożliwia mądre i efektywne nauczanie i uczenie się. 

W wielu szkołach daje się obecnie zauważyć swoiste fetyszyzowanie sprzętu komputerowego, a przecież to nie komputery - nowoczesna technologia może zmienić szkołę „na lepsze”, ale Nauczyciele-Mistrzowie potrafiący roztropnie te „komputery” wykorzystywać.

W codziennej pracy dyrektora lub nauczyciela w polskiej szkole z pewnością pomogłoby odbiurokratyzowanie i autonomia szkoły.

Obecnie, główną bolączką polskiej oświaty jest jej niedoinwestowanie, archaiczna dydaktyka, nieefektywny system kształcenia studentów - przyszłych nauczycieli, system zatrudniania i awansu zawodowego…

Czy istnieją jeszcze nauczyciele z powołania, oddani swojej pracy, kreatywni i nowocześni?

Oczywiście, że tak, ale jest ich coraz mniej z uwagi na bardzo niskie zarobki w szkołach. A przecież NIE DA SIĘ KUPIĆ ZA WCZORAJSZĄ CENĘ LEPSZEJ JAKOŚCI EDUKACJI JUTRA.

W przypadku III LO w Gdyni, o bardzo wielu obecnych i byłych nauczycielach można powiedzieć, że są lub byli mistrzami dla swoich uczniów. Aż pięciu z nich otrzymało w ostatnich latach HONOROWY TYTUŁ PROFESORA OŚWIATY. 

Na początku lat 90. ubiegłego wieku w III LO utworzone zostały akademickie klasy, a także klasy matury międzynarodowej (International Baccalaureate Organization). Akademicki poziom nauczania w III LO w Gdyni to efekt znakomitej pracy dydaktycznej wyjątkowych nauczycieli z ambitnymi uczniami. Jej owocem są m.in. świetne wyniki uczniów na maturze krajowej oraz międzynarodowej, liczne sukcesy uczniów na ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, a nade wszystko wyniki rekrutacji na uczelnie wyższe, w tym tak znane i uznane jak: Oxford, Cambridge, Sorbona, MIT, Harvard, Stanford, Colgate, Yale , Columbia, Cornell, czy Amherst.

Sukcesy te stanowią o wielkiej sile przestrzennego oddziaływania liceum, a także potwierdzanej każdego roku, m.in. w różnych zestawieniach i rankingach, mocnej pozycji III LO w Gdyni na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym oraz bardzo dobrej rozpoznawalności i uznaniu społecznym marki "Gdyńska Trójka"

Czy system w polskich szkołach ułatwia czy utrudnia wdrażanie nowych rozwiązań?

Moim podstawowym obowiązkiem jako dyrektora szkoły, jest tworzyć odpowiednie warunki do tego, aby mądrzy i kreatywni pedagodzy mogli spotkać się i współpracować z pracowitymi oraz ambitnymi uczniami, wywodzącymi się z różnych środowisk społecznych, kulturowych, geograficznych. Nie dzielę uczniów na zdolnych i niezdolnych. Każde dziecko jest zdolne. Każdy uczeń jest zdolny. Zadaniem prawdziwego nauczyciela jest te zdolności wspólnie z uczniem odkrywać i rozwijać.

Jeżeli proponowana przez nauczyciela lub ucznia (rodzica, innego pracownika) innowacja sprzyja rozwojowi uczniów, a także nauczycieli (uczymy się od siebie nawzajem), to robię wszystko, aby tę innowację wdrożyć bez względu na okoliczności – sprzyjające lub niesprzyjające (finansowe, prawne, społeczne, administracyjne). Tak było z programem matury międzynarodowej, który na początku jego wprowadzania w III LO w Gdyni (pierwsza połowa lat 90. XX w.) przez pewien czas był realizowany mimo braku odpowiednich przepisów prawa oświatowego i trudności finansowych.

Przykłady inicjatyw wprowadzanych w „Gdyńskiej Trójce”:

05.03.2018 – PREZENTACJA PROJEKTÓW KLASY 1 LY MIDDLE YEARS PROGRAMME. W poniedziałek 5 marca 2018 roku odbyła się kolejna coroczna prezentacja projektów wykonanych przez uczniów klasy 1 LY, kończących czteroletni cykl nauki w ramach Middle Years Programme. Jak co roku, uczniowie zademonstrowali wysoki poziom kompetencji i zaangażowania, ich projekty były ciekawe i bardzo oryginalne. W wyniku głosowania publiczności, składającej się głównie z młodszych klas MYP, nagrody za najlepiej zaprezentowane projekty w wysokości 200 złotych każda, ufundowane przez Radę Rodziców III LO, zdobyli: Jan Kisielnicki za zaprojektowanie i wykonanie cewki muzycznej Tesli, Mateusz Liro za wyrzutnię fajerwerków oraz Małgorzata Koroluk za projekt o fotografii analogowej.

21-23.09.2017 - III MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA MATEMATYCZNA TRIMAT. Od 21 do 23 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia odbyła się Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Matematyczna TriMAT 2017. Pomysł zorganizowania Konferencji powstał w III LO w Gdyni w 2015 roku. Jego autorką jest Pani Agnieszka Orzeszek- nauczycielka matematyki i wicedyrektor liceum, a także główny koordynator tego przedsięwzięcia.

Konferencja jest przygotowywana przez uczniów i nauczycieli oraz skierowana do uczniów i nauczycieli ze wszystkich zainteresowanych szkół. Młodzież uczestniczy we wszystkich etapach tworzenia projektu. Od planowania po prowadzenie sesji plenarnych, a także wygłaszanie prelekcji razem z uznanymi autorytetami w dziedzinie matematyki - wykładowcami uczelni wyższych i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych.

 21.08.2017 - ABSOLWENCI III LO W GDYNI REALIZUJĄ BIOMEDYCZNY PROJEKT "AURORA"Sukces biomedycznego projektu "AURORA" na Startupbootcamp Digital Health w Berlinie.Ubiegłoroczni absolwenci "GDYŃSKIEJ TRÓJKI" - Marcin Pitek i Olga Grudniak, którzy obecnie są studentami Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed kontynuują, rozpoczęty jeszcze w licealnej klasie biologiczno-chemicznej, projekt mający na celu stworzenie urządzenia diagnostycznego, pozwalającego lekarzom pierwszego kontaktu na zastosowanie bardziej skutecznej terapii z wykorzystaniem antybiotyków, czyli szybki dobór właściwego antybiotyku zwalczającego bakterie w organizmie chorego. Projekt pod nazwą „Aurora” został oficjalnie zaprezentowany podczas Bioinnovation International Summit w Gdańsku w 2016r., a następnie w maju 2017 roku podczas finału konferencji infoShare 2017. Wielkim sukcesem Marcina oraz Olgi, a także wspierających ich biznesowo: Wojciecha Giżowskiego oraz Jakuba Wysockiego, było zakwalifikowanie projektu „Aurora” do udziału w Startupbootcamp Digital Health w Berlinie, który odbył się w dn. 18-20 VII 2017. Spośród ponad 3 tys. start-upówdo udziału w berlińskim spotkaniu zaproszono tylko 20, spośród których, po dogłębnej i wielostronnej analizie projektów, wybrano 10 i zaproponowano, rozpoczynającą się 4 IX 2017 w Berlinie, 3-miesięczną współpracę z największymi przedsiębiorstwami z branży medycznej na świecie. W tej wyjątkowej „10” znalazł się także projekt „Aurora”.

31.01.2017 - UBIEGŁOROCZNY ABSOLWENT III LO W GDYNI W RANKINGU "FORBESA"

6 Polaków w rankingu "30 under 30". Amerykański "Forbes" w swoim rankingu młodych, zdolnych i innowacyjnych w Europie wyróżnił aż sześcioro Polaków, a wśród nich MATEUSZA MACHA, który w 2016 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni /klasa matury międzynarodowej/ i dzięki stypendium podjął studia na New York University w Abu Dhabi /Zjednoczone Emiraty Arabskie/.Podczasnauki w Gdyńskiej Trójce Mateusz stworzył aplikację Five App, która miała służyć do wysyłania gestów przy pomocy wirtualnej dłoni między hip-hopowcami. Szybko okazało się, że aplikacja może mieć także zastosowanie w przypadku osób głuchych ze względu na możliwość pokazywania gestów w języku migowym - wysłanie takiego znaku jest szybsze niż napisanie SMS-a. Obecnie aplikacja we współpracy z ONZ dociera w najdalsze zakątki świata, a inwestorzy wycenili ją na prawie 2 mln zł.

Wiesław Kosakowski - profesor oświaty i nauczyciel dyplomowany; dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Jest opiekunem naukowym kilkuset prac badawczych z zakresu geografii przygotowywanych przez uczniów w ramach Olimpiady Geograficznej w latach 1985-2019. 

Uczniowie i absolwenci III LO w Gdyni tworzą jedną z najliczniejszych na Pomorzu i w Polsce grup laureatów i medalistów ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów na prace lub projekty naukowe albo badawcze, w tym tak znanych i uznanych konkursów jak: KONKURS NAUKOWY E(X)PLORY i KONKURS UNII EROPEJSKIEJ dla MŁODYCH NAUKOWCÓW.

Podczas IX Kongresu E(x)plory „Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji” Wiesław Kosakowski brał udział w panelu dyskusyjnym z Janem Wróblem oraz Sebastianem Więckowskim pt. „Nauczyciele z inicjatywą i pomysłami. Wyzwania i ograniczenia dyrektorów szkół”.  

Udostępnij ten artykuł: