Program Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2018 w toku! Swoje staże zrealizowali już: Mateusz Zawileński, Agnieszka Omernik, Ada Wojtyna, Jan Byrczek, Kacper Maciejewski, Natalia Koc i Wiktoria Trzebiatowska.

Oto co nam powiedzieli po zakończeniu stażu:

„Zdobyta wiedza pozwoli mi podczas następnych staży pracować nad np. trudniejszymi w hodowli komórkami oraz pozwoli część pracy wykonywać samodzielnie, gdyż podstawy pracy z komórkami (tj. zasady sterylności, rozmrażanie, pasażowanie) opanowałem w ciągu trwania stażu. Myślę, że następnym razem podczas wyboru miejsca stażu ponownie zdecyduje się na to miejsce.” – Kacper Maciejewski, Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

„Podczas stażu nauczyłam się wiele podstawowych metod biologii molekularnej i genetyki, które są niezbędne w mojej dalszej pracy w laboratorium. Uczyłam się nie tylko wykonywania skomplikowanych procedur, ale pracowałam także nad tymi podstawowymi umiejętnościami, jak prawidłowe pipetowanie czy obchodzenie się z próbkami.” – Natalia Koc, Pracownia Neurobiologii Molekularnej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie

„Prowadząc szczegółowe badania, pogłębiłam moją wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w komórce  roślinnej. Nie mam jeszcze sprecyzowanego pomysłu na pracę badawczą, jednak zdobyte informacje będę mogła wykorzystać w planowanym przeze mnie doświadczeniu biologicznym.”  – Wiktoria Trzebiatowska, Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej w IBMiB UAM Poznań

  

   

Udostępnij ten artykuł: