Gorąco zachęcamy polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych (zwłaszcza kierunków ścisłych i przyrodniczych) do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu.

Na podstawie "Programu wykonawczego na lata 2011-2014" do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej strona izraelska przyznaje, co roku:
• 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;
• 1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne;
• 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.
 
Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego.
 
 Warunki ubiegania się o stypendium:
• obywatelstwo polskie, wiek do 35 lat,
• minimum stopień licencjata lub inżyniera (również zachęcamy osoby ze stopniem magistra, doktora i wyżej)
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• bardzo dobre osiągnięcia naukowe,
• stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.
 
Wnioski aplikacyjne i bliższe informacje na temat stypendiów dostępne są, jak co roku, we wszystkich szkołach wyższych w Polsce (np. w biurach współpracy z zagranicą), które mają obowiązek przesłać dokumenty kandydatów (formularz + załączniki) do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie do dn. 9 grudnia 2018 r. 
 
Bliższych informacji o stypendium udzielają pracownicy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/izrael​
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym ogłoszeniem na stronie Ambasady Izraela

Udostępnij ten artykuł: