Czym jest PROGRAM MENTORSKI?

Program mentorski E(x)plory to roczny cykl opieki mentorskiej dla naukowców oraz osób poszukujących dodatkowego wsparcia na drodze do osiągnięcia swoich naukowych lub biznesowych celów. Operatorem Programu mentorskiego E(x)plory jest Fundacja Zaawansowanych Technologii.

*

Program mentorski trwa od stycznia do grudnia 2019 roku.

*

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 20 uczestników, którzy trafią pod skrzydła dobranych adekwatnie dla swoich potrzeb mentorów (lub duetu mentorskiego). W ramach opieki mentorskiej każdy uczestnik otrzyma 10 h wsparcia bezpośredniego oraz 15 h wsparcia udzielonego w trybie on-line. Dodatkowo otrzyma szansę uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów Programu E(x)plory. Szkolenia mają na celu wsparcie procesu mentorskiego. Pośród tematów szkoleń znajdą się m.in.:

- Modele biznesowe.

- Marketing.

- Własność intelektualna.

- Narzędzia cyfrowe.

- Ekosystem innowacyjnej przedsiębiorczości.

- Zarządzanie projektem badawczym.

- Badania (metodologia badań, plan badań i organizacja, opracowanie wyników i raport końcowy).  

*

Uczestnikami programu mentorskiego mogą zostać wszystkie osoby pomiędzy 18, a 25 rokiem życia, zainteresowane rozwijaniem własnych projektów badawczych lub działalności biznesowej związanej z nauką.

*

Terminarz programu mentorskiego:

- realizacja programu: styczeń-grudzień 2019 r.

- rekrutacja do programu: 14-28 stycznia 2019 r.

- weryfikacja zgłoszeń, dobieranie par mentor-mentee: 29 stycznia -14 lutego 2019 r.

- spotkanie mentorów z mentee, uroczyste otwarcie programu: 28 lutego 2019 r.

- spotkanie ewaluacyjne: lato 2019 r.

- zakończenie programu, demo day: 11 grudnia 2019 r.