Polikarbazol jako ratunek dla alternatywy paliw kopalnych

Cel 15 ŻYCIE NA LĄDZIE

Projekt zakłada zbadanie właściwości polikarbazolu (PCBz) jako materiału zmniejszającego szkodliwy wpływ substancji zawartych w akumulatorach litowo-siarczkowych. Przewidujemy, że zmniejszy on rozpuszczalność wielosiarczków w elektrolicie, co poprawi wydajność i ograniczy szkodliwy wpływ baterii na środowisko. Wykonany przegląd literaturowy na podstawie bazy Scopus wskazuje możliwość wykorzystania PCBz w powyższy sposób.

Nagrody

    Nagroda specjalna DPD
    Nagroda Specjalna Fundacji Empiria i Wiedza