Rola hormonu alpha-melanotropowego w łagodzeniu postępu zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera

Badanie ma na celu wykazanie pozytywnego wpływu hormonu alpha-melanotropowego (α-MSH) w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera, a także sprawdzenia jego efektywności jako biomarker postępu choroby. Badanie przeprowadzono na przedstawicielach gatunku Danio rerio, a postęp choroby oraz poziom α-MSH nieinwazyjnie indukowano różnicami w diecie. Poziom postępu zaburzeń poznawczych oraz wpływ α-MSH badano poprzez ciągłe monitorowanie zachowań oraz różnic wśród badanych osobników. Jednym ze sposobów kontrolowania był innowacyjny sposób testowania, oparty na zjawisku synestezji. Osobniki z obniżonym poziomem α-MSH wykazały objawy zaburzeń funkcji poznawczych; po podaniu hormonu poprzez zjawisko dyfuzji stan kognitywny badanych osobników w oparciu o zastosowane testy poprawił się.

Nagrody

    REGENERON ISEF