Aquacollector - przenośne urządzenie do zbierania i utylizacji zanieczyszczeń syntetycznych z akwenów

Tworzywa sztuczne stanowią poważny problem dla środowiska. Uwalniają wiele szkodliwych substancji chemicznych i niekorzystnie wpływają na organizmy żywe. Chcąc przyczynić się do redukcji tego problemu, celem naszej pracy jest stworzenie mechanizmu, służącego do zbierania i utylizacji rozdrobnionych tworzyw sztucznych – tzw. mikroplastiku, nagromadzonego w akwenach. Aquacollector wyróżnia prosta obsługa, mobilność oraz niska cena. W trakcie badań testujemy różnego rodzaju filtry, dostosowane do potrzeb w zależności od struktury, warstwowości i zagęszczenia elementu zatrzymującego polimery. Następnie analizujemy mikroskopowo zebrane próbki i klasyfikujemy je, dzięki czemu możemy opracować jak najbardziej wydajną wersję urządzenia.

Nagrody

    III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł