Specjalistyczny dron do badań troposferycznego ozonu z precyzyjnym pozycjonowaniem i bezprzewodową transmisją danych

Dron do badań troposferycznego ozonu z precyzyjnym pozycjonowaniem i bezprzewodową transmisją danych pozwala na sprawny monitoring stężenia ozonu w miejscach trudno dostępnych. Posiada system automatycznego powrotu do miejsca startu oraz umożliwia autonomiczny lot po zaprogramowanej trasie. Jest funkcjonalnym mobilnym narzędziem do monitorowania stężenia ozonu spełniającym zadania informacyjne i kontrolne. Może być wykorzystany w badaniach naukowych do oceny smogu fotochemicznego, przyczynić się do poznania mechanizmów tworzenia ozonu w określonych warunkach. Duża mobilność pozwala na wyszukiwanie obszarów występowania przekroczeń wartości progowych oraz diagnozę ich przyczyn na podstawie analizy rozkładu przestrzennego emitorów punktowych, powierzchniowych lub liniowych prekursorów ozonu.

Nagrody

    REGENERON ISEF